Evaluering og prøver

 • Evaluering og prøver

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever 30. januar 2018

 • Evaluering

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/evaluering 15. marts 2019

 • Afgangsprøver

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/afgangsproever 15. marts 2019

  Generelt om afgangsprøver

 • Nationale test virker ikke – drop dem

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/nationale-test-virker-ikke-drop-dem 2. april 2019

  En ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, slår nu fast, at de nationale test i folkeskolen ikke virker. Derfor mener Danmarks Lærerforening, at testene skal droppes.

 • DLF, Skolelederforeningen og Skole og Forældre: Sæt de nationale test på pause

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/dlf-skolelederne-og-foraeldrene-saet-de-nationale-test-paa-pause 4. april 2019

  Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre opfordrer i fællesskab forligskredsen til at gøre de nationale test friville eller sætte dem på pause.

 • Debat: Elever skal ikke tvinges til at tage ubrugelige test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/debat-elever-skal-ikke-tvinges-til-at-tage-ubrugelige-test 25. april 2019

  De nationale test er så usikre, at resultaterne fra dem er ubrugelige. Testene bør sættes i bero eller gøres frivillige, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i Politiken.

 • Skoletid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler/skoletid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion.

 • Skoletid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler/skoletid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion

 • Aarhus skruer ned for karaktergivningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/aarhus-skruer-ned-for-karaktergivningen 29. maj 2018

  Karakterer spænder for meget ben i folkeskolen, mener rådmand i Aarhus Kommune, Thomas Medom. Han opfordrer skolerne til at tage et opgør med de daglige karakterer.

 • Nationale test

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/nationale-test 15. marts 2019

  Danmarks Lærerforening er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.


 • Her vises 1 til 10 ud af 22

  1 2 3

Udvalgte emner