Evaluering og prøver

 • Evaluering og prøver

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever 30. januar 2018

 • Evaluering

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/evaluering 29. september 2023

  Den løbende evaluering er en del af undervisningens tilrettelæggelse og et anliggende for den enkelte skole.

 • Afgangsprøver

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/afgangsproever 29. september 2023

  Generelt om afgangsprøver

 • Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen vedtaget

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/ny-lov-om-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen-vedtaget 9. juni 2022

  Folketinget har vedtaget en ny lov om test, evaluering og bedømmelse i folkeskolen, der blandt andet afskaffer uddannelsesparathedsvurderingerne og de nationale test i deres nuværende form. DLF kalder loven et stort skridt i den rigtige retning.

 • Nye fagplaner skal give større frihed til den gode undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/nye-fagplaner-skal-give-stoerre-frihed-til-den-gode-undervisning 31. januar 2024

  Regeringen har præsenteret første skridt på vejen til nye fagplaner i folkeskolen. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen glæder sig over, at arbejdet med nye, forenklede læreplaner nu kan gå i gang.

 • Skoletid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler/skoletid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion.

 • DLF: Tre ting står i vejen for den praksisnære undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/dlf-tre-ting-staar-i-vejen-for-den-praksisnaere-undervisning 29. marts 2023

  Syv ud af 10 lærere vurderer i ny undersøgelse, at mere praksisnær undervisning i folkeskolen kan gøre eleverne mere motiverede. Lærerne vil ifølge DLF-formand Gordon Ørskov gerne variere undervisningen mere, men tre ting står i vejen: Manglende tid, frihed og fysiske forhold på skolerne.

 • Nationale test

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/nationale-test 29. september 2023

  Danmarks Lærerforening er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.

 • Debat: Børn og unge skal rustes til en digital fremtid – på godt og ondt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/februar/debat-boern-og-unge-skal-rustes-til-en-digital-fremtid-paa-godt-og-ondt 10. februar 2023

  Skolerne skal ikke blot skærme børn og unge fra digitale løsninger og kunstig intelligens, men lære de unge at forholde sig til den digitale virkelighed, der omgiver dem. Det skriver en række uddannelsesaktører i et fælles indlæg i Altinget.

 • Skolens parter: Sæt folkeskolen fri, så vi lokalt kan lave en bedre skole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/skolens-parter-saet-folkeskolen-fri-saa-vi-lokalt-kan-lave-en-bedre-skole 7. august 2023

  Mange af de regler, som definerer skolen, giver ikke mening, hvis vi vil lave en skole, hvor eleverne både bruger hænder og hoved, og hvor der både er plads til variation og fordybelse. Det skriver parterne omkring folkeskolen i et fælles indlæg i Jyllands-Posten.


 • Her vises 1 til 10 ud af 13

  1 2

Udvalgte emner