Fag

 • Fag

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag 1. februar 2018

 • Trepartsforhandlinger om lærernes efteruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/januar/trepartsforhandlinger-om-laerernes-efteruddannelse 2. januar 2013

  Danmarks Lærerforening efterlyser en langt større ambition i folkeskolereformen i forhold til efteruddannelse af lærerne.

 • It i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/it-i-undervisningen 30. august 2019

  Den øgede digitalisering af folkeskolen er et aktuelt emne i debatten om folkeskolens udvikling.

 • Praksisfaglighed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/praksis-og-anvendelsesorientering 5. februar 2018

  Forslag til tema 1: Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 4. september 2019

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Udskolingen på dagsordenen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/udskolingen-er-sat-paa-dagsordenen 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter blandt andet, fordi det ikke er lykkedes at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne i det ønskede omfang.

 • Faglige foreninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/faglige-foreninger/faglige-foreninger 25. juni 2020

  Læs om de faglige foreninger og deres samarbejde med DLF

 • Supplerende oplysninger om baggrund for VIS

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/materialebanken/projekt-vis/supplerende-oplysninger-om-baggrund-for-vis 20. juli 2017

  Baggrund for projektet

 • Ny kampagne: Vælg en OK fagforening

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/ny-kampagne-vaelg-en-ok-fagforening 31. januar 2017

  Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening, så er du sikker på, at din fagforening har kompetencerne til at hjælpe dig og kan forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Det er budskabet i en ny kampagne fra FTF og LO. DLF er en OK-mærket fagforening.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/en-styrket-folkeskole-10klasse 5. februar 2018

  Forslag til tema 4: En styrket kommunal folkeskole-10. klasse for at øge interessen for erhvervsuddannelserne.


 • Her vises 1 til 10 ud af 345

Udvalgte emner