Fag

 • Fag

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag 1. februar 2018

 • Trepartsforhandlinger om lærernes efteruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/januar/trepartsforhandlinger-om-laerernes-efteruddannelse 2. januar 2013

  Danmarks Lærerforening efterlyser en langt større ambition i folkeskolereformen i forhold til efteruddannelse af lærerne.

 • It i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/it-i-undervisningen 15. marts 2019

  Den øgede digitalisering af folkeskolen er et aktuelt emne i debatten om folkeskolens udvikling.

 • Bogen "Læsning og skrivning i alle fag"

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/artikler-og-boeger-om-faglig-laesning/bogen-laesning-og-skrivning-i-alle-fag 2. august 2018

 • Artikler og bøger om faglig læsning

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/artikler-og-boeger-om-faglig-laesning 15. januar 2014

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 15. marts 2019

 • Praksisfaglighed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/praksis-og-anvendelsesorientering 5. februar 2018

  Forslag til tema 1: Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

 • Særnummer af Folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/artikler-og-boeger-om-faglig-laesning/saernummer-af-folkeskolen 15. januar 2014

 • Historik

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/om-laeseprojektet/historik 15. januar 2014

 • Øvrige artikler og rapporter

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/artikler-og-boeger-om-faglig-laesning/oevrige-artikler-og-rapporter-1 2. august 2018


 • Her vises 1 til 10 ud af 350

Udvalgte emner