Fag

 • Fag

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag 1. februar 2018

 • Debat: Teknologiforståelse burde være en rettighed for alle elever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/april/debat-teknologiforstaaelse-burde-vaere-en-rettighed-for-alle-elever 2. april 2024

  Vi skal klæde vores børn og unge på til at tage magten over teknologien, i stedet for at den tager magten over dem. Derfor ser DLF frem til nyt fag om teknologiforståelse i folkeskolen, men ser et problem i, at det kun bliver et valgfag frem for et obligatorisk fag, skriver udvalgsformand Regitze Flannov i et debatindlæg i Ingeniøren Radar.

 • Praksisfaglighed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/praksis-og-anvendelsesorientering 5. februar 2018

  Forslag til tema 1: Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 18. november 2022

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • DLF og DF: Fokus på faglighed uden abstrakte læringsmål er vejen til en bedre skole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/dlf-og-df-fokus-paa-faglighed-uden-abstrakte-laeringsmaal-er-vejen-til-en-bedre-skole 4. november 2023

  Folkeskolen overleverer​ viden, værdier og kultur til nye generationer. Det opnår vi bedst uden alle mulige uklare mål, skriver DLF's formand og DF's undervisningsordfører i en kronik i Jyllands-Posten.

 • Udskolingen på dagsordenen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/udskolingen-er-sat-paa-dagsordenen 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter blandt andet, fordi det ikke er lykkedes at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne i det ønskede omfang.

 • DLF om PISA-resultater: Behov for at investere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/dlf-om-pisa-resultater-behov-for-at-investere-i-folkeskolen 5. december 2023

  Den nye internationale PISA-undersøgelse viser, at danske skoleelever klarer sig dårligere i matematik og læsning. Det kalder ifølge DLF på mere forberedelsestid, flere timer med to lærere og flere uddannede lærere på skolerne.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/en-styrket-folkeskole-10klasse 5. februar 2018

  Forslag til tema 4: En styrket kommunal folkeskole-10. klasse for at øge interessen for erhvervsuddannelserne.

 • Danmarks Lærerforening får stor bevilling til faglig udvikling af dansklærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/april/danmarks-laererforening-faar-stor-bevilling-til-faglig-udvikling-af-dansklaerere 24. april 2023

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 4,9 mio. kr. til Danmarks Lærerforening til faglig efteruddannelse af dansklærere i folkeskolen. Bevillingen skal give lærerne en ”faglig vitaminindsprøjtning” med ny viden og inspiration til danskundervisningen.

 • Dansk som andetsprog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/dansk-som-andetsprog 15. marts 2019


 • Her vises 1 til 10 ud af 209

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner