Fag

 • Behov for reelt løft af folkeskolen på finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven 31. august 2022

  Regeringen har fremlagt sit forslag til næste års finanslov. Der lægges op til en stram økonomi, og der er ikke sat penge af til folkeskolen. Det ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

 • Mere end hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/mere-end-hver-tredje-nyansatte-laerer-har-ikke-en-laereruddannelse 9. november 2022

  Over en tredjedel af de lærere, der er blevet ansat i folkeskolen de seneste to år, har ikke en læreruddannelse. Udviklingen bekymrer Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

 • Medlemmer fik mere end 1 million kroner tilbage i efterårets løntjek

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/medlemmer-fik-mere-end-1-million-kroner-tilbage-i-efteraarets-loentjek 3. februar 2022

  Det kan godt betale sig at få tjekket sin lønseddel igennem, for i efteråret 2021 hentede Danmarks Lærerforening i alt 1.091.682 kroner til medlemmerne, efter kredsene har gennemgået lønsedlerne for fejl.

 • DLF og LL: Kvote 2-tal er et lille skridt i den rigtige retning for læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/dlf-og-ll-kvote-2-tal-er-et-lille-skridt-i-den-rigtige-retning-for-laereruddannelsen 15. marts 2023

  Antallet af 1.prioritetsansøgninger til læreruddannelserne viser en lille, men vigtig fremgang. Nu handler det om for alvor at få vendt udviklingen og give flere unge lyst til at blive lærer, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen og LL-forperson Anneline Larsen.

 • Indstil en kandidat til Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/april/indstil-en-kandidat-til-ove-lund-og-hanne-nisteds-laererpris 17. april 2023

  Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris tildeles hvert år en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen, og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Se hvordan du indstiller en kandidat til prisen.

 • Medlemsmøder: Løn står øverst på lærernes liste ved OK24

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/medlemsmoeder-loen-staar-oeverst-paa-laerernes-liste-ved-ok24 11. august 2023

  Mere end 4500 medlemmer har været til OK-møder i Danmarks Lærerforenings kredse inden sommerferien. Løn er det tema, der fylder hos flest medlemmer, og det forstår DLF-formand Gordon Ørskov Madsen godt.

 • Ny undersøgelse: Næsten halvdelen af lærerstuderende har overvejet at droppe ud

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/ny-undersoegelse-naesten-halvdelen-af-laererstuderende-har-overvejet-at-droppe-ud 14. august 2023

  43 pct. af de lærerstuderende har overvejet at droppe ud af uddannelsen, viser en ny undersøgelse fra Lærerstuderendes Landskreds. De studerende mangler mentorordninger og mere forberedelsestid, mener de studerendes forperson.

 • Trepartsaftale landet på det offentlige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/trepartsaftale-landet-paa-det-offentlige-omraade 4. december 2023

  Ny trepartsaftale løfter lønnen for nogle af de lavtlønnede grupper på det offentlige område. Aftalen har været nødvendig for at sikre muligheden for et godt resultat ved OK24, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Børn og unge skal hjælpes, længe inden de har brug for psykiatrien

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/debat-boern-og-unge-skal-hjaelpes-laenge-inden-de-har-brug-for-psykiatrien 13. juni 2022

  Vi kan ikke behandle os ud af problemet med de mange børn og unge, der mistrives. Derfor skal en tiårsplan for psykiatrien ikke snævert se på sundhedssektoren, men være en ambitiøs forebyggelsesplan, der involverer både børne-, undervisnings- og specialområdet, skriver DLF og fire andre organisationer i et fælles opråb.

 • Debat: Ambitionerne for folkeskolen er fine, men pengene mangler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/debat-ambitionerne-for-folkeskolen-er-fine-men-pengene-mangler 9. november 2023

  Økonomi er ikke alt. Men lige nu står folkeskolen - hvilket regeringen også indrømmer - med en lang række udfordringer. Og de kan altså ikke løses, uden at skolernes økonomi bliver forbedret markant, skriver DLF's formand i dette debatindlæg.


 • Her vises 121 til 130 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner