Fag

 • TR's vilkår

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-vilkaar 1. juli 2015

  Kredsen informerer dig om evt. aftaler om tid til dit TR-arbejde. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine opgaver som talsperson og møder med fællestillidsrepræsentanten.

 • Undervisningsdifferentiering

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/undervisningsdifferentiering 15. januar 2020

  Undervisningsdifferentiering er et væsentligt princip for at enhedsskolen skal lykkes.

 • Skolebestyrelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolebestyrelse 22. januar 2020

  Skolebestyrelsen fastlægger principperne for den enkelte skoles arbejde, men har ingen arbejdsgiverkompetence.

 • Praksisnær undervisning i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/praksisnaer-undervisning-i-skolen 15. januar 2020

  Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.

 • Praktiklærer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/praktiklaerer 2. november 2022

 • Specielle aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/specielle-aftaler 24. maj 2018

 • Gratis e-bog: Fællesskabets skole

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/faellesskabets-skole-gratis-e-bog 1. november 2017

  Her kan du downloade antologien "Fællesskabets skole", der er udgivet i samarbejde mellem 3F, FOA og Danmarks Lærerforening.

 • Den internationale fagbevægelse for lærere

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/internationale-laererorganisationer 9. januar 2018

  Danmarks Lærerforening arbejder for at styrke den internationale fagbevægelse. Gennem de internationale organisationer for lærerfagforeninger på globalt, europæisk og nordisk niveau arbejder vi for at styrke lærernes stemme internationalt.

 • Studerende

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/studerende 25. september 2023

  Som studerende er du medlem af Danmarks Lærerforening gennem Lærerstuderendes Landskreds.

 • Nyuddannede

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyuddannede 3. oktober 2023

  Er du nyuddannet lærer? Find ud af, hvad Danmarks Lærerforening kan gøre for dig.


 • Her vises 131 til 140 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner