Fag

 • DLF, BUPL og DSR: Ny lov om arbejdsskader er urimelig og diskriminerende

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/faelles-debatindlaeg-ny-lov-om-arbejdsskader-er-urimelig-og-diskriminerende 16. november 2023

  Lærere, pædagoger og sygeplejersker kan miste erstatninger i millionklassen med ny lov om arbejdsskader. Det skal laves om, skriver DLF, BUPL og DSR i dette fælles debatindlæg.

 • TR-uddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-uddannelsen 1. juli 2015

  Styrker dine politiske, personlige og strategiske egenskaber og giver dig viden om væsentlige forhold på dit overenskomst- og ansættelsesområde, så du bliver klædt på til at varetage din rolle, dine opgaver og dit ansvar som tillidsrepræsentant.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 10. august 2023

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Den inkluderende folkeskole

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/den-inkluderende-folkeskole 15. september 2023

 • Seminarer om nordisk fagstof

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/arrangementer/seminarer-om-nordisk-fagstof 25. april 2023

  Lærere, der underviser i historie, samfundsfag eller dansk, kan i skoleåret 23/24 komme på gratis fagseminar med fokus på undervisning i det nordiske fagstof i fagene.

 • På mail med forældre

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/paa-mail-med-foraeldre 9. januar 2018

  Rigtig meget kommunikation med forældre foregår på skrift, og det er derfor vigtigt, at du overvejer både tone og indhold, når du skriver til forældrene.

 • Dialogspil om lærerarbejdslivet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/dialogspil-om-laererarbejdslivet 29. marts 2019

 • Skolepsykolog

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/skolepsykolog 18. september 2019

  Som skolepsykolog kan du i vid udstrækning selv tilrettelægge dit arbejde i samarbejde med din leder og dine kolleger.

 • Tale-høre undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/tale-hoere-undervisning 18. september 2019

  Når du arbejder med tale-høre undervisning, følger din arbejdstid som hovedregel lærernes arbejdstidsaftale.

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid-i-staten 24. februar 2016

  Nedsat arbejdstid for ansatte på frie fagskoler og private gymnasiers grundskoler i Staten.


 • Her vises 151 til 160 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner