Fag

 • Fælles brev: Tal med skoleelever og forældre om alkohol og nikotin

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/faelles-brev-tal-med-skoleelever-og-foraeldre-om-alkohol-og-nikotin 23. august 2023

  Gå i dialog med både elever og forældre om alkohol og nikotin, lyder opfordringen til landets skoler i dette fælles brev fra Sundhedsstyrelsen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og Efterskoleforeningen.

 • Projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/koensopmaerksomhed/projekt-om-koensopmaerksomhed-i-folkeskolen 6. januar 2022

  Projekt sætter fokus på kønsstereotyper og læreres kønsopmærksomhed. Det løber fra foråret 2022 og til slut 2023.

 • Gratis tilbud til kredse: Styrk skolens kerneopgave med en undersøgelse af den professionelle kapital på kommunens skoler

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionel-kapital 30. november 2018

  Har din kommunes skoler de bedste rammer for at lave god undervisning? Få det undersøgt ved hjælp af en undersøgelse af skolernes professionelle kapital. Næsten 300 skoler i hele landet har allerede været igennem forløbet med markant succes. Du kan også nå det. Læs mere herunder.

 • Forhandlinger om OK21

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/forhandlinger-om-ok21 17. august 2020

  Overenskomstafstemningerne er afsluttet. For lærere ansat i kommunerne og regionerne har 85,7 % stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • Forhandlingsudspil

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/forhandlingsudspil 1. marts 2018

  Her kan du se de forhandlingsudspil Lærernes Centralorganisation har lagt frem i forhandlingerne om lærernes arbejdstid

 • Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/bliv-aktiv-i-dlf 25. september 2023

  Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

 • Valg af tillidsrepræsentant

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter/valg-af-tr 10. november 2021

 • Nye regler for barselsorlov fra 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022 3. marts 2022

  Folketinget vedtog i marts 2022 nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.

 • Skole og SFO i samme lokaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/skole-og-sfo-i-samme-hus 20. december 2022

  Deler skole og SFO lokaler eller fællesarealer, er det vigtigt med klare aftaler om oprydning osv. Der skal aftales fælles retningslinier for brugen af fælleslokaler, og gensidig hensyntagen er en forudsætning for et positivt samarbejde mellem skole og fritidsordning.

 • Kontaktoplysninger: Ansatte i sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet/kontaktoplysninger-ansatte-i-sekretariatet 1. december 2023

  Se oversigt over alle medarbejdere i Danmarks Lærerforenings sekretariat.


 • Her vises 181 til 190 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner