Fag

 • Debat: Giv skolen frihed til at løse sin brede dannelsesopgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-giv-skolen-frihed-til-at-loese-sin-brede-dannelsesopgave 5. april 2022

  Når et samfundsproblem skal løses, skal det på skoleskemaet. Men kan og skal folkeskolen løse alle samfundets problemer? Nej selvfølgelig ikke. Alene fordi målsætningen om at danne gode samfundsborgere i høj grad må tage udgangspunkt i diskussionen om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Det skriver Gordon Ørskov Madsen, fmd. for DLF, om i Altinget.

 • Debat: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje uden gode undervisere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-vi-kan-ikke-sikre-fremtidens-aeldrepleje-uden-gode-undervisere 27. marts 2023

  SOSU-uddannelser oplever højere frafald end andre erhvervsuddannelser. Højere kvalitet af undervisningen er en vigtig del af løsningen, skriver Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske SOSU-skoler i et fælles indlæg i Altinget.

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 21. september 2023

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

 • Forældremødet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/foraeldremoedet 16. januar 2018

  Brug forældremøderne til at præsentere dit faglige ståsted og til at skabe et forpligtende fællesskab om klassen.

 • Den professionelle lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/den-professionelle-laerer 30. august 2019

  Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

 • Specialundervisning for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/specialundervisning-for-voksne 11. november 2022

  Danmarks Lærerforening arbejder for at understøtte og udvikle specialundervisning for unge og voksne.

 • Mission & vision

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/mission-vision 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforenings mission og vision.

 • AMR's samarbejde med TR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/amrs-samarbejde-med-tr 28. september 2023

 • Klassefællesskab

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/klassen-faellesskabet-og-undervisningen 5. februar 2018

  Forslag til tema 2: Mulighed for at prøve fag og emner af i klassefællesskabets tryghed efter motivation og interesse - uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse for tidligt.

 • 04 - Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2022/04-rammer-og-vilkaar-for-det-gode-arbejdsliv 10. oktober 2022


 • Her vises 61 til 70 ud af 193

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner