Fag

 • Professionsstrategi

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsstrategi 4. april 2024

  Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

 • DLF sikrer over 100 millioner erstatningskroner til medlemmer ramt af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-sikrer-over-100-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader 16. december 2022

  I 2021 har Danmarks Lærerforening hjulpet foreningens medlemmer til at få økonomisk erstatning for samlet 105 mio. kroner – det er 30 mio. mere end året før.

 • Danmarks Lærerforening opfordrer Lizette Risgaard til at gå af som formand for FH

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/april/danmarks-laererforening-opfordrer-lizette-risgaard-til-at-gaa-af-som-formand-for-fh 28. april 2023

  En enig hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening udtrykker efter et ekstraordinært møde sent fredag eftermiddag mistillid til Lizette Risgaard og opfordrer hende til at gå af som formand for FH.

 • Debat: Giv skolen frihed til at løse sin brede dannelsesopgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-giv-skolen-frihed-til-at-loese-sin-brede-dannelsesopgave 5. april 2022

  Når et samfundsproblem skal løses, skal det på skoleskemaet. Men kan og skal folkeskolen løse alle samfundets problemer? Nej selvfølgelig ikke. Alene fordi målsætningen om at danne gode samfundsborgere i høj grad må tage udgangspunkt i diskussionen om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Det skriver Gordon Ørskov Madsen, fmd. for DLF, om i Altinget.

 • Debat: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje uden gode undervisere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-vi-kan-ikke-sikre-fremtidens-aeldrepleje-uden-gode-undervisere 27. marts 2023

  SOSU-uddannelser oplever højere frafald end andre erhvervsuddannelser. Højere kvalitet af undervisningen er en vigtig del af løsningen, skriver Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske SOSU-skoler i et fælles indlæg i Altinget.

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 11. januar 2024

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

 • Forældremødet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/foraeldremoedet 16. januar 2018

  Brug forældremøderne til at præsentere dit faglige ståsted og til at skabe et forpligtende fællesskab om klassen.

 • Den professionelle lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/den-professionelle-laerer 30. august 2019

  Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

 • Specialundervisning for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/specialundervisning-for-voksne 11. november 2022

  Danmarks Lærerforening arbejder for at understøtte og udvikle specialundervisning for unge og voksne.

 • Mission & vision

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/mission-vision 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforenings mission og vision.


 • Her vises 61 til 70 ud af 209

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner