Folkeskolen

 • Nyansat i folkeskolen (PDF)

  Sti: /media/16319171/nyansat-i-folkeskolen-oktober-2023.pdf 3. oktober 2023

 • Faglige netværk på folkeskolen.dk

  Sti: https://www.folkeskolen.dk/fag 4. april 2022

 • Ny læreruddannelse (folkeskolen.dk)

  Sti: https://www.folkeskolen.dk/kommunal-okonomi-laererstuderendendes-landskreds-laereruddannelsen/loft-af-den-understottende-undervisning-ofres-til-fordel-for-bedre-praktik-til-de-laererstuderende/4678893 5. oktober 2022

 • Tal om skolen og eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-skolen-og-eleverne 26. oktober 2023

  Find tal og statistik om skoler og elever.

 • Debat: Vi skal lytte til forældrene og styrke folkeskolen, så vi kan stoppe flugten til privatskolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-vi-skal-lytte-til-foraeldrene-og-styrke-folkeskolen-saa-vi-kan-stoppe-flugten-til-privatskolerne 28. marts 2022

  "Vi har i Danmark fin tradition for frie skoler, hvor forældre kan vælge en skole med en særlig retning. Problemet opstår, når der ikke er tale om et tilvalg af en særlig privatskole, men om et fravalg af folkeskolen". Det skriver formand Gordon Ørskov Madsen i sit indlæg i Avisen Danmark.

 • Uddannede lærere løfter elevers trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/uddannede-laerere-loefter-elevers-trivsel 25. maj 2023

  Ny undersøgelse understreger uddannede læreres store betydning for elevernes trivsel i folkeskolen. En uddannet lærer løfter mærkbart trivslen hos eleverne sammenlignet med fx lærere med en gymnasial uddannelsesbaggrund.

 • Debat: Handlingsplan må sikre lærere til folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-handlingsplan-maa-sikre-laerere-til-folkeskolen 25. april 2022

  I dette debatindlæg folder formand Gordon Ørskov Madsen sine tanker om en national handleplan for lærergerningen ud. Indlægget er bragt i Avisen Danmark.

 • Debat: Vores folkeskole kan ikke tåle, at så få vil være lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juli/debat-vores-folkeskole-kan-ikke-taale-at-saa-faa-vil-uddanne-sig-til-laerer 28. juli 2022

  Optaget på læreruddannelsen er faldet med 11 procent siden sidste år. Det er en meget bekymrende udvikling for folkeskolen, skriver Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, i et indlæg i Politiken.

 • Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/hver-femte-laerer-i-folkeskolen-har-ikke-en-laereruddannelse 25. maj 2023

  Folkeskolerne har svært ved at tiltrække og holde på de uddannede lærere. I flere kommuner har over 30 procent af underviserne ikke en læreruddannelse, og tendensen er stigende. ”Alvorligt og ikke holdbart,” mener Danmarks Lærerforening.

 • Folkeskolens parter: Sådan sætter vi den danske folkeskole fri

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/folkeskolens-parter-saadan-saetter-vi-den-danske-folkeskole-fri 14. juni 2023

  Seks principper skal vise vejen for, hvordan folkeskolen skal ledes og sættes fri. Sådan lyder det nu fra parterne i ’Sammen om Skolen’, der desuden foreslår at fjerne eller ændre 10 konkrete statslige love og regler.


 • Her vises 1 til 10 ud af 235

Udvalgte emner