Folkeskolen

 • Bondo: Udflytning må ikke ramme fagligheden

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/udflytning-maa-ikke-ramme-fagligheden 24. januar 2018

  Næsten hundrede medarbejdere i Undervisningsministeriet omfattes af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser. Formand Anders Bondo Christensen advarer om, at det kan ramme det faglige niveau.

 • DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar!

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/dlfs-kongres-til-det-nyvalgte-folketing-lev-op-til-jeres-politiske-ansvar 8. november 2022

  Danmarks Lærerforenings kongres sender et vigtigt budskab til det nyvalgte folketing.

 • OK21-aftale for lærerne på det kommunale område på plads

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok21-aftale-for-laererne-paa-det-kommunale-omraade-paa-plads 16. februar 2021

  LC og KL er blevet enige om en OK-aftale for lærerne på det kommunale område, der forbedrer reallønnen og giver lønløft til bl.a. børnehaveklasseledere og UU-vejledere.

 • Meritlæreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/meritlaereruddannelsen 2. november 2022

 • Mission & vision

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/mission-vision 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforenings mission og vision.

 • DLF: Tre gode grunde til at afskaffe nationale test for alle årgange

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/august/dlf-tre-gode-grunde-til-at-afskaffe-nationale-test-for-alle-aargange 23. august 2019

  De nationale test påvirker børnene negativt og skal afskaffes - ikke blot for de yngste klassetrin, men for alle elever, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i JP.

 • Lærere mangler tid og viden til at hjælpe børn med bekymrende skolefravær

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/laerere-mangler-tid-og-viden-til-at-hjaelpe-boern-med-skolefravaer 24. september 2021

  Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter i en ny undersøgelse fokus på, at lærerne mangler tid og viden til at hjælpe børn, der har bekymrende skolefravær.

 • Se webinar om lokal dialog og samarbejde i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/webinar-om-lokal-dialog-og-samarbejde-i-folkeskolen 21. juni 2022

  KL, DLF, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) inviterede til webinar om lokal dialog om skoleudvikling. Se webinaret med oplæg af bl.a. forskerne Line Arnmark og Klaus Majgaard. Hør også om konkrete erfaringer fra Albertslund og Nyborg.

 • En bedre læreruddannelse giver dygtigere elever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/december/en-bedre-laereruddannelse-giver-dygtigere-elever 17. december 2018

  Et kvalitetsløft af læreruddannelsen er helt afgørende, skriver formanden for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, i et debatindlæg.

 • Praksisnær undervisning i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/praksisnaer-undervisning-i-skolen 15. januar 2020

  Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.


 • Her vises 101 til 110 ud af 295

Udvalgte emner