Folkeskolen

 • Arbejdstidsaftale 2020 (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020-kommuner 10. august 2020

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter alle undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC).

 • Studiejob som lærerstuderende

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/studiejob-som-laererstuderende 19. februar 2018

 • Kronik: Forårets skole giver medvind til politisk opgør med styringen af folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/anders-bondo-christensen-foraarets-skole-giver-medvind-til-politisk-opgoer-med-styringen-af-folkeskolen 14. september 2020

  Coronakrisen har øget trivslen for mange i folkeskolen. Måtte det blive kickstarten til at komme af med den anden ondsindede reformvirus, der har skadet skolen i årevis.

 • Debatindlæg: Forsøg med frikommuner skal bruges målrettet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/debatindlaeg-forsoeg-med-frikommuner-skal-bruges-maalrettet 15. december 2020

  En frisættelse af folkeskolen i Esbjerg og Holbæk skal kunne bruges som inspiration til skoleudvikling i resten af landet. Det skriver formand Gordon Ørskov Madsen i et debatindlæg i Altinget.

 • Leder i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/leder-i-folkeskolen 18. september 2019

  Din arbejdstid som leder er enkel: i gennemsnit 37 timer om ugen. Du tilrettelægger selv dit arbejde.

 • Undervisningsdifferentiering

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/undervisningsdifferentiering 15. januar 2020

  Undervisningsdifferentiering er et væsentligt princip for at enhedsskolen skal lykkes.

 • Jubilæumsgratiale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/jubilaeumsgratiale 19. maj 2022

  Du kan få et jubilæumsgratiale, hvis du har været ansat i 25, 40 eller 50 år. Du skal selv søge om at få gratialet udbetalt.

 • Timelønnet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/timeloennet 4. oktober 2022

  Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

 • Debatindlæg: Frihed til skolerne kan være en del af løsningen på alvorlige problemer i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/debatindlaeg-frihed-til-skolerne-kan-vaere-en-del-af-loesningen-paa-alvorlige-problemer-i-folkeskolen 15. december 2020

  Er der noget, vi har lært af forårets corona-skole, så er det, at lærerne og skolelederne rundt om i landet i dén grad er i stand til omstilling og samarbejde.

 • IT har handlet for meget om udstyr og for lidt om kvalitet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/it-har-handlet-for-meget-om-udstyr-og-for-lidt-om-kvalitet 22. juni 2018

  En ny evalueringsrapport viser, at lærerne bruger mere IT i undervisningen. Men vi skal have mere fokus på, hvordan vi sikrer, at de nye værktøjer skaber kvalitet, mener Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i DLF.


 • Her vises 111 til 120 ud af 296

Udvalgte emner