Folkeskolen

 • Udsigt til skolebesparelser i syv ud af ti kommuner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/udsigt-til-skolebesparelser-i-syv-ud-af-ti-kommuner 19. september 2023

  De lokale lærerkredse tegner et dystert billede af skoleøkonomien – politikerne er nødt til at vågne op, lyder det fra DLF.

 • DLF og FH: Kæmpe potentiale ved investeringer i fagligt svage elever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/dlf-og-fh-kaempe-potentiale-ved-investeringer-i-fagligt-svage-elever 11. januar 2024

  Ny analyse viser, at der er et kæmpe potentiale i at løfte de fagligt svageste elever i dansk og matematik. Kan man rykke udsatte elever to karakterpoint, vil det give et varigt arbejdsudbud på 4.600 fuldtidsbeskæftigede og et provenu på 1,2 mia. kr.

 • Debat: Danmark skal være et digitalt foregangsland - Lad os styrke fagligheden med digitale fora til lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-danmark-skal-vaere-et-digitalt-foregangsland-lad-os-styrke-fagligheden-med-digitale-fora-til-laererne 4. marts 2022

  Sammen med Netcompany slår vi et slag for, at Danmark skal være et digitalt foregangsland.

 • DLF: Små, men gode skridt for folkeskolen på finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/smaa-men-gode-skridt-for-folkeskolen-paa-finansloven 27. november 2023

  De planlagte besparelser på CFU trækkes tilbage, og et styrket PPR skal tættere på skolens hverdag. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen ser flere ’små, men gode’ skridt for folkeskolen i ny finanslov.

 • Debat: Skolen er sat i en økonomisk skruetvinge, der har store konsekvenser for eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/skolen-er-sat-i-en-oekonomisk-skruetvinge-der-har-store-konsekvenser-for-eleverne 13. juni 2023

  Mange kommuner sparer på folkeskolen. Samtidig ønsker politikerne, at skolen skal kunne mere. Men vi kan ikke lave bedre skole for færre penge. Skal vi løfte flere elever og modarbejde mistrivsel, kræver det investeringer – ikke besparelser. Det skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et indlæg i Arbejderen.

 • Projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/koensopmaerksomhed/projekt-om-koensopmaerksomhed-i-folkeskolen 6. januar 2022

  Projekt sætter fokus på kønsstereotyper og læreres kønsopmærksomhed. Det løber fra foråret 2022 og til slut 2023.

 • Lærer i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/laerer-i-folkeskolen 25. september 2019

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 11. januar 2024

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

 • Kronik: Danske børn og unge forventer ikke at blive politisk aktive – og det er et problem

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/kronik-danske-boern-og-unge-forventer-ikke-at-blive-politisk-aktive-og-det-er-et-problem 15. januar 2024

  Børn og unge vil ikke være politisk aktive, og danske elever oplever kun i ringe grad, at de har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Det kalder på en ny bevidsthed, skriver en række skoleaktører i en kronik i Berlingske.

 • Udskoling

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling 5. februar 2018

  Uddannelsesvalget er en stor udfordring for eleverne i folkeskolens ældste klasser, så det er vigtigt, at eleverne bliver godt rustet til at træffe et velovervejet valg.


 • Her vises 121 til 130 ud af 232

Udvalgte emner