Folkeskolen

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Debat: Styrk elevernes medbestemmelse og gør undervisningen mere praksisnær

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-styrk-elevernes-medbestemmelse-og-goer-undervisningen-mere-praksisnaer 22. november 2021

  I Altinget skriver lærerne, eleverne og Dansk Erhverv, at elevernes medbestemmelse skal styrkes og undervisningen skal gøres mere praksisnær.

 • Fagligheden teknologiforståelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/fagligheden-teknologiforstaaelse 25. februar 2021

  Der skal skabes rum og mulighed for, at fagligheden teknologiforståelse udvikles i samspil med lærerne og skolen, samtidig med at alle elever får lige vilkår for at blive kritiske borgere i en digital og teknologisk verden.

 • Sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet 23. november 2022

  Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder.

 • Kampagne om genstart

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/presse/kampagne-om-genstart 14. april 2021

  Danmarks Lærerforening kører hen over 2021 kampagnen "Genstart" i henholdsvis printaviser og på de sociale medier. Kampagnen skal vise, at lærerne står klar til at løfte opgaven med at genstarte den fysiske undervisning på skolerne og samtidig gøde jorden for en genstart af debatten om folkeskolens fremtiden.

 • Debat: Vi er nødt til at ændre Fælles Mål for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/laerere-ledere-og-kommuner-vi-er-noedt-til-at-aendre-faelles-maal-for-folkeskolen 7. december 2021

  Folkeskolen løfter ikke alle børn godt nok videre i livet. Derfor er der brug for at gentænke rammerne om folkeskolens indhold, så der kan tages livtag med centrale udfordringer som manglende motivation hos eleverne, praksis- og anvendelsesorienterede elementer i alle fag og en bedre balance mellem boglige og praktisk/kreative fag og fagområder.

 • Kronik: Alle skal føle sig hjemme i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kronik-alle-skal-foele-sig-hjemme-i-skolen 24. januar 2018

  Det er afgørende for vellykket integration, at vi bliver bedre til at inkludere indvandrerbørn i folkeskolen og i samfundet, skriver næstformand Dorte Lange i en kronik i Jyllands-Posten.

 • Self-efficacy - et centralt begreb i skoledebatten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/self-efficacy-et-centralt-begreb-i-skoledebatten 25. februar 2019

  Begrebet self-efficacy er kommet på den skolepolitiske dagsorden og med god grund. Lærernes self-efficacy har nemlig betydning for elevernes udbytte af undervisningen, skriver formand Anders Bondo Christensen i et debatindlæg i Altinget.

 • Debat: Vi har tabt formålet med karakter af syne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/debat-vi-har-tabt-formaalet-med-karakter-af-syne 27. maj 2019

  Der er behov for reel nytænkning af karakterer og skala, der skal passe til dansk skoletradition, skriver DLF's Jeanette Sjøberg i et debatindlæg på Altinget.

 • Corona-skolen var en øjenåbner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/corona-skolen-var-en-oejenaabner 11. december 2020

  Af Rasmus Edelberg, formand i Skole & Forældre og Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening


 • Her vises 121 til 130 ud af 295

Udvalgte emner