Folkeskolen

 • Læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/laereruddannelsen 4. april 2024

  Danmarks Lærerforening arbejder for en læreruddannelse på kandidatniveau.

 • Flersprogede elever

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/flersprogede-elever 22. september 2023

  Folkeskolen er for alle elever - uanset etnisk baggrund.

 • DLF vinder sag om ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/dlf-vinder-sag-om-ytringsfrihed 16. september 2022

  I en sag, hvor en lærer fik en advarsel for at beskylde skolechefen for at lyve, har Ombudsmanden fastslået, at lærerens ytring var i orden.

 • Ombudsmanden efter DLF-klage: Lærers bortvisning var uberettiget

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/ombudsmanden-efter-dlf-klage-laerers-bortvisning-var-uberettiget-1 28. juni 2023

  Det burde ikke have ført til bortvisning, da en lærer blev tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en 12-årig kort efter sin ansættelse. DLF kalder det en ”vigtig og principiel afgørelse”.

 • Generelt om OK 13 og lovindgrebet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok13-forloebet/generelt-om-ok13 26. marts 2019

 • Ansat uden for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/ansat-uden-for-folkeskolen 27. marts 2019

  Læs om hvordan din lokale kreds kan hjælpe dig, hvis du modtager en opsigelse.

 • Din stilling nedlægges - overenskomstansatte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/arbejdsmangel-overenskomstansatte 27. marts 2019

  Læs om hvordan du skal forholde dig, hvis du som overenskomstansat bliver sagt op.

 • 7 bud på god skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse 27. marts 2019

 • Ugeplan og nyhedsbrev

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/ugeplan-og-nyhedsbreve 16. januar 2018

  Med ugeplaner og nyhedsbreve kan du løbende informere forældrene om praktiske oplysninger og undervisningens indhold og formål.

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 18. november 2022

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.


 • Her vises 131 til 140 ud af 232

Udvalgte emner