Folkeskolen

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.

 • Debat: Efter flere år tør jeg faktisk igen tro på en bedre fremtid for skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debat-efter-flere-aar-toer-jeg-faktisk-igen-tro-paa-en-bedre-fremtid-for-skolen 28. juni 2021

  Nedlukningen af folkeskolen har blotlagt lærernes længsel efter at lykkes som lærer og levere god undervisning, skriver formanden for Danmarks Lærerforening.

 • Fem konsekvenser af kommercialiseringen af folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/september/fem-konsekvenser-af-kommercialiseringen-af-folkeskolen 24. september 2019

  Den stigende privatisering og markedsliggørelse af skolen medfører problemer, skriver DLF's Jeanette Sjøberg i et debatindlæg.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 1. juni 2021

  Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.

 • Debat: God undervisning skaber trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/debat-god-undervisning-skaber-trivsel 27. september 2018

  Lærere, ledere og kommuner må tage ansvar, når flere og flere børn er bange for at gå i skole. Sådan skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i Politiken.

 • Jens Raahauge modtager Stinus-prisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/jens-raahauge-modtager-stinus-prisen 1. oktober 2019

  Danmarks Lærerforening har netop uddelt Stinus-prisen til tidligere lærer og skoleleder, forfatter, debattør og formand for Dansklærerforeningens Hus - Jens Raahauge.

 • Kommunerne og lærerne enige om en ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/august/kommunerne-og-laererne-enige-om-en-ny-arbejdstidsaftale 11. august 2020

  Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.

 • DLF kæmper for, at medlemmerne kan gå sikkert og trygt på arbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-kaemper-for-at-medlemmerne-kan-gaa-sikkert-og-trygt-paa-arbejde 16. december 2021

  Danmarks Lærerforening har presset på for tydelige retningslinjer for at undgå coronasmitte på skolerne. Formand Gordon Ørskov Madsen er glad for, at Undervisningsministeriet nu har offentliggjort en plan for genåbningen med nye retningslinjer.

 • Debat: Ny læreruddannelse skal forberede de studerende bedre til lærerjobbet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-ny-laereruddannelse-skal-forberede-de-studerende-bedre-til-laererjobbet 10. februar 2022

  Vi håber, at politikerne på Christiansborg vil holde fast i helheden i den nytænkte læreruddannelse, som efter vores bedste overbevisning vil gøre nyuddannede lærere bedre i stand til at håndtere de ganske komplekse opgaver som fx klasserumsledelse, inklusion, mobning og forældresamarbejde.

 • Faglige foreninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/faglige-foreninger 17. juni 2021

  De faglige foreninger i gruppe 1 er for særlige stillingskategorier i folkeskolen, og gruppe 2 er foreninger knyttet til fagene.


 • Her vises 131 til 140 ud af 295

Udvalgte emner