Folkeskolen

 • Det haster med en bedre læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/det-haster-med-en-bedre-laereruddannelse 20. maj 2019

  En bedre og mere attraktiv læreruddannelse kan bidrage til at løse folkeskolens rekrutteringsudfordringer, skriver DLF's Jeanette Sjøberg i et fælles debatindlæg med radikales Sofie Carsten Nielsen.

 • DLF: Helt forkert at flytte 10. klasse over på erhvervsskolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/dlf-helt-forkert-at-flytte-10-klasse-over-paa-erhvervsskolerne 13. september 2018

  Det er den helt forkerte vej at gå, når regeringen lægger op til at gøre 10. klasse til en del af erhvervsuddannelserne, mener Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

 • Undervisning tilpasset den enkelte

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/undervisning-tilpasset-den-enkelte 25. maj 2017

  Selvom undervisningsdifferentieringen har været et bærende princip i folkeskolen siden 1993, er der fortsat behov for at fremme rammer og kompetencer, der sikrer, at alle elever modtager en undervisning, der er tilpasset deres behov og forudsætninger.

 • PISA

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/pisa 12. oktober 2021

  PISA er en international undersøgelse, der tester elevernes kundskaber. Den gennemføres af OECD hvert tredje år.

 • Bredt samarbejde skal forme fremtidens evaluering af folkeskoleelever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/bredt-samarbejde-skal-forme-fremtidens-evaluering-af-folkeskoleelever 21. februar 2020

  Forligspartierne bag folkeskoleforliget har netop meldt ud, at de omdiskuterede nationale test, som vi kender dem i dag, skal afskaffes.

 • Skoleledere, lærere og forældre: Økonomien skal følge med, når ukrainske børn skal ud i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/skoleledere-laerere-og-foraeldre-oekonomien-skal-foelge-med-naar-ukrainske-boern-skal-ud-i-folkeskolen 19. marts 2022

  Det er afgørende, at skoler og kommuner har vished om, at pengene til modtageklasser, sprogstøtte og andre løsninger følger med, når de ukrainske flygtningebørn skal ud i folkeskolen. Vi kan ikke vente til økonomiforhandlingerne i juni, siger lærere, ledere og forældre i en fælles melding.

 • Bondo: Danske lærere skal have den bedst mulige uddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/bondo-danske-laerere-skal-have-den-bedst-mulige-uddannelse 15. januar 2019

  Vi skal være ambitiøse i forhold til uddannelsen af de lærere, der er helt afgørende for en god skole, siger Anders Bondo efter ny evaluering af læreruddannelsen.

 • Lærerne er klar til at fortsætte fjernundervisningen – med kortere dage og færre fag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/laererne-er-klar-til-at-fortsaette-fjernundervisningen-med-kortere-dage-og-faerre-fag 13. januar 2021

  Det er afgørende at frigøre ressourcer i folkeskolen for at tage vare på de elever, der har behov for fysisk undervisning

 • KL, DLF og Skolelederforeningen foreslår ny model for evaluering- og bedømmelse i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/kl-dlf-og-skolelederforeningen-foreslaar-ny-model-for-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen 3. maj 2021

  Det skal være slut med nationale test i folkeskolen, som vi kender dem. Test skal i højere grad kunne bruges til at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, end tilfældet er i dag. Derfor fremlægger KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen en række anbefalinger til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.

 • Nyuddannet lærer: Et godt råd til mig selv ville være ro på

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/nyuddannet-laerer-et-godt-raad-til-mig-selv-ville-vaere-ro-paa 20. april 2022

  Marie-Cecilie Rosenmeier blev færdiguddannet i 2016, og arbejder på Grøndalsvængets skole. Selvom fire ud af 10 af de nye lærere har forladt folkeskolen efter fem år, så er Marie-Cecilie ikke på vej væk. Kunne hun give sit yngre jeg et godt råd, skulle det være ”ro på”.


 • Her vises 151 til 160 ud af 295

Udvalgte emner