Folkeskolen

 • Nyuddannet lærer: Et godt råd til mig selv ville være ro på

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/nyuddannet-laerer-et-godt-raad-til-mig-selv-ville-vaere-ro-paa 20. april 2022

  Marie-Cecilie Rosenmeier blev færdiguddannet i 2016, og arbejder på Grøndalsvængets skole. Selvom fire ud af 10 af de nye lærere har forladt folkeskolen efter fem år, så er Marie-Cecilie ikke på vej væk. Kunne hun give sit yngre jeg et godt råd, skulle det være ”ro på”.

 • Bondo: Kritik af ledelse bør ikke føre til sanktioner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/debat-kritik-af-ledelse-boer-ikke-foere-til-sanktioner 29. oktober 2018

  Lærernes stemme i debatten er med til at sikre, at folkeskolen udvikler sig. Derfor skal lærere ikke opleve at blive bedt om eller presset til at tie, skriver Anders Bondo Christensen i et debatindlæg.

 • Reading for life

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/english/reading-for-life 7. maj 2015

 • Et godt samarbejde mellem hjem og skole

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/et-godt-samarbejde-mellem-hjem-og-skole 25. maj 2017

  Forældrenes opbakning til og interesse for deres barns skolegang har stor betydning for barnets faglige udvikling og trivsel. En samarbejdsrelation, hvor skole og forældre arbejder sammen mod fælles mål, understøtter både elevens faglige og sociale udvikling.

 • Gode fysiske rammer og et godt indeklima

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/gode-fysiske-rammer-og-et-godt-indeklima 25. maj 2017

  Et godt indeklima påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring positivt. Samtidig giver ordentlige fysiske rammer eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå selv komplicerede sammenhænge, og det øger desuden elevernes trivsel.

 • Debatindlæg: Skolen har brug for et større økonomisk løft efter coronakrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debatindlaeg-laerere-skolen-har-brug-for-et-stoerre-oekonomisk-loeft-efter-coronakrisen 7. juni 2021

  Coronakrisen gav mulighed for at sætte den gode undervisning i centrum uden stram målstyring og tests. Men samtidig har trivslen været udfordret, og nogle fag er blevet nedprioriteret. Derfor har skolen brug for et økonomisk løft for at bringe eleverne tilbage på sporet fagligt og socialt, skriver Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Danmark skal være et digitalt foregangsland - Lad os styrke fagligheden med digitale fora til lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-danmark-skal-vaere-et-digitalt-foregangsland-lad-os-styrke-fagligheden-med-digitale-fora-til-laererne 4. marts 2022

  Sammen med Netcompany slår vi et slag for, at Danmark skal være et digitalt foregangsland.

 • Ny teknologi skal understøtte skolen - ikke omvendt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/ny-teknologi-skal-understoette-skolen-ikke-omvendt 1. februar 2018

  Jeanette Sjøberg, formand for DLF's Undervisningsudvalg, hilser debatten om teknologi i skolen velkommen og understreger, at diskussionen bør handle om, hvordan teknologien kan styrke undervisningen.

 • Vigtigt udspil om fremtidens læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/vigtigt-udspil-om-fremtidens-laereruddannelse 20. marts 2019

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop fremlagt grundlaget for en kommission, der skal kigge på tiltrængte justeringer i læreruddannelsen. Danmarks Lærerforening kalder udspillet ’helt nødvendigt’.

 • DLF får bevilling til at styrke kønsopmærksomhed i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-faar-bevilling-til-at-styrke-koensopmaerksomhed-i-undervisningen 1. december 2021

  En bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. skal styrke lærernes bevidsthed om kønsopmærksomhed i undervisningen.


 • Her vises 161 til 170 ud af 297

Udvalgte emner