Folkeskolen

 • Medlemskonferencer

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/arrangementer/medlemskonferencer 7. juni 2023

  Danmarks Lærerforening holder hvert år en række gratis medlemskonferencer, hvor alle medlemmer er velkomne. I efteråret 2023 holdes to konferencer på Gl. Avernæs på Fyn.

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • Debat: Ny læreruddannelse udfordrer økonomisk pressede kommuner - staten bør tage et ansvar

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-ny-laereruddannelse-udfordrer-oekonomisk-pressede-kommuner-staten-boer-tage-et-ansvar 2. marts 2023

  Med den nye læreruddannelse får vi styrket undervisningen af fremtidens lærere på professionshøjskolerne. Men det kræver, at alle gode kræfter omkring skolen – lærerne, kommunerne og staten – i fællesskab bruger kræfter på at give den nye læreruddannelse luft under vingerne. Det skriver DLF's Regitze Flannov i et indlæg i Skolemonitor.

 • Mellemformer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/mellemformer 18. november 2021

  Samarbejde mellem almenområde og specialområde

 • Skoletid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler/skoletid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion.

 • Klager over sagsbehandlingen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/klager-over-sagsbehandling 10. august 2023

  Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Glæde over udsigt til forlængelse af frihedsgrader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/glaede-over-udsigt-til-forlaengelse-af-frihedsgrader 4. marts 2022

  Ministeriet har meldt ud, at de ønsker at forlænge frihedsgraderne, der bl.a. giver mulighed for at konvertere UUV-timer til f.eks. tolærerordninger, til næste skoleår.

 • Danmarks Lærerforening besøger Vipperød skole i Holbæk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/danmarks-laererforening-besoeger-vipperoed-skole-i-holbaek 14. juni 2022

  På Vipperød Skole i Holbæk Kommune har de allerede gjort sig mange positive erfaringer med den nyvundne frihed, som det 3-årige frihedsforsøg har givet. Danmarks Lærerforening har besøgt Vipperød Skole for at høre om valg og fravalg sammen med bl.a. politikere og forvaltning i Holbæk, skolelederen, kredsformanden, lærere og TR. Hør mere om erfaringerne i videoen her.

 • Elever i børnehaveklassen er blevet mindre skoleparate

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/elever-i-boernehaveklassen-er-blevet-mindre-skoleparate 19. august 2022

  Ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser stor arbejdsglæde blandt landets børnehaveklasseledere, men peger også på en række områder, hvor der er behov for forbedringer.


 • Her vises 171 til 180 ud af 199

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner