Folkeskolen

 • Debatindlæg: Politikerne skal på banen for at forhindre praksis- og ansvarschok for nye lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debatindlaeg-politikerne-skal-paa-banen-for-at-forhindre-praksis-og-ansvarschok-for-nye-laerere 4. juni 2021

  I Norge er Stortinget gået aktivt ind i forsøget på at sikre nye lærere bedre vilkår. Det samme bør regeringen og Folketinget også gøre, skriver Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening.

 • Debat: Her er fem konkrete bud på en ny og mere ambitiøs læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/debat-her-er-fem-konkrete-bud-paa-en-ny-og-mere-ambitioes-laereruddannelse 2. december 2021

  I dette debatindlæg kommer Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF, Caroline Holdflod Nørgaard, forperson for LL, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, og Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler, med deres fem bud på en mere ambitiøs læreruddannelse.

 • DLF kræver tydeligere retningslinjer, så medlemmerne kan gå trygt på arbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-kraever-tydeligere-retningslinjer-saa-medlemmerne-kan-gaa-trygt-paa-arbejde 1. december 2021

  I løbet af den seneste uges tid har formand Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med den stigende smitte efterlyst tydeligere retningslinjer, så lærerne kan gå trygt på arbejde.

 • Danmarks Lærerforening får ny sekretariatschef

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/danmarks-laererforening-faar-ny-sekretariatschef 9. september 2022

  12. september tiltræder Magne Vilshammer som ny sekretariatschef i Danmarks Lærerforening. Han kommer fra en lignende stilling i Dansk Socialrådgiverforening.

 • DLF vinder sag om ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/dlf-vinder-sag-om-ytringsfrihed 16. september 2022

  I en sag, hvor en lærer fik en advarsel for at beskylde skolechefen for at lyve, har Ombudsmanden fastslået, at lærerens ytring var i orden.

 • Generelt om OK 13 og lovindgrebet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok13-forloebet/generelt-om-ok13 26. marts 2019

 • Ansat uden for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/ansat-uden-for-folkeskolen 27. marts 2019

  Læs om hvordan din lokale kreds kan hjælpe dig, hvis du modtager en opsigelse.

 • Din stilling nedlægges - overenskomstansatte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/arbejdsmangel-overenskomstansatte 27. marts 2019

  Læs om hvordan du skal forholde dig, hvis du som overenskomstansat bliver sagt op.

 • 7 bud på god skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse 27. marts 2019

 • Ugeplan og nyhedsbrev

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/ugeplan-og-nyhedsbreve 16. januar 2018

  Med ugeplaner og nyhedsbreve kan du løbende informere forældrene om praktiske oplysninger og undervisningens indhold og formål.


 • Her vises 181 til 190 ud af 296

Udvalgte emner