Folkeskolen

 • Tal og analyser

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser 16. maj 2018

  Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

 • Fællesskabets skole

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/faellesskabets-skole 31. oktober 2017

  I samarbejde med 3F og FOA har DLF udviklet fem dogmer for folkeskolen som fællesskabets skole. Læs her om tankerne bag samarbejdet mellem de tre fagforeninger. I menuen til højre kan du folde de fem dogmer ud og downloade e-bogen Fællesskabets Skole.

 • Mere end hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/mere-end-hver-tredje-nyansatte-laerer-har-ikke-en-laereruddannelse 9. november 2022

  Over en tredjedel af de lærere, der er blevet ansat i folkeskolen de seneste to år, har ikke en læreruddannelse. Udviklingen bekymrer Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Giv skolen frihed til at løse sin brede dannelsesopgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-giv-skolen-frihed-til-at-loese-sin-brede-dannelsesopgave 5. april 2022

  Når et samfundsproblem skal løses, skal det på skoleskemaet. Men kan og skal folkeskolen løse alle samfundets problemer? Nej selvfølgelig ikke. Alene fordi målsætningen om at danne gode samfundsborgere i høj grad må tage udgangspunkt i diskussionen om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Det skriver Gordon Ørskov Madsen, fmd. for DLF, om i Altinget.

 • Afgangsprøver

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/afgangsproever 29. september 2023

  Generelt om afgangsprøver

 • DLF: Spændende takter i regeringens ambitioner om frihed til folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-spaendende-takter-i-regeringens-ambitioner-om-frihed-til-folkeskolen 14. december 2022

  Den nye regering lægger ifølge Danmarks Lærerforenings formand godt fra start med ambitioner om større lokal frihed til folkeskolen og et fortsat samarbejde i Sammen om Skolen-partnerskabet.

 • DLF: Stort fald i optaget på læreruddannelsen er en dybt alvorlig udvikling for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juli/dlf-11-procent-faerre-nye-studerende-paa-laereruddannelserne-er-en-dybt-alvorlig-udvikling-for-folkeskolen-1 27. juli 2022

  Antallet af nye studerende på landets læreruddannelser er faldet med 11 procent siden sidste år. Det bekymrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der vil sætte ind med handlingsplan, der skal vende udviklingen.

 • Behov for reelt løft af folkeskolen på finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven 31. august 2022

  Regeringen har fremlagt sit forslag til næste års finanslov. Der lægges op til en stram økonomi, og der er ikke sat penge af til folkeskolen. Det ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

 • Præstationskultur og trivsel i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/praestationskultur-og-trivsel-i-folkeskolen 29. november 2019

  Mental sundhed og trivsel i folkeskolen har stor betydning for det enkelte barns læring, faglige kunnen og udvikling. Skoletiden er værdifuld i sig selv og skal give eleven ro til at udvikle sig og øge deres chancer for at få et godt og velfungerende liv.

 • Lille stigning i ansøgningerne til læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juli/lille-stigning-i-ansoegningerne-til-laereruddannelsen 5. juli 2023

  Flere unge ser mod læreruddannelsen, viser årets kvote 1-ansøgninsgstal. Der er grund til forsigtig optimisme – men stadig et stort arbejde foran os for at sikre flere uddannede lærere i folkeskolen, lyder det i fællesskab fra lærerne og de lærerstuderende.


 • Her vises 11 til 20 ud af 240

Udvalgte emner