Folkeskolen

 • Tal om lærere og lærerstuderende

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-laerere-og-laererstuderende 17. marts 2022

  Find tal og fakta om lærere og lærerstuderende.

 • Trivselskonference: Sæt trivslen fri

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/trivselskonference-saet-trivslen-fri 27. april 2022

  Danmarks Lærerforening og Det Sociale netværk /headspace Danmark afholder i august 2022 tre landsdækkende og gratis trivselskonferencer for lærere i folkeskolen. Der er stadig få ledige pladser på konferencen i Nyborg.

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 18. november 2022

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Debat: Elever skal ikke tvinges til at tage ubrugelige test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/debat-elever-skal-ikke-tvinges-til-at-tage-ubrugelige-test 25. april 2019

  De nationale test er så usikre, at resultaterne fra dem er ubrugelige. Testene bør sættes i bero eller gøres frivillige, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i Politiken.

 • Lærere og pædagoger: Kommuneaftale skal investere i børnene

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/laerere-og-paedagoger-kommuneaftale-skal-investere-i-boernene 31. maj 2022

  En økonomiaftale uden penge til at investere i børnene vil give et uopretteligt underskud på velfærden. Det skriver DLF's formand, Gordon Ørskov Madsen, og BUPL's formand, Elisa Rimpler, i et debatindlæg i Altinget.

 • DLF får stor bevilling til faglig efteruddannelse af bl.a. lærere

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/november/danmarks-laererforening-faar-stor-bevilling-til-faglig-efteruddannelse-af-laerere-og-boernehaveklasseledere 10. november 2021

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 14 mio. kr. til Danmarks Lærerforening. Bevillingen skal give et fagligt løft til børnehaveklasseledere og lærere, der underviser i bl.a. praktisk-musiske fag.

 • Færre elever i klasserne

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/faerre-elever-i-klasserne 25. maj 2017

  Et stigende antal elever i folkeskolen går i klasser med 25 eller flere elever. Det giver mindre tid med læreren for den enkelte, og det påvirker elevernes udbytte af undervisningen negativt. Derfor bør der sættes en stopper for det stigende antal meget store klasser.

 • OECD-rapport: Elevernes resultater afhænger af lærernes anerkendelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/oecd-rapport-elevernes-resultater-afhaenger-af-laerernes-anerkendelse 21. marts 2018

  Samfundets anerkendelse af lærerprofessionen har konsekvenser for elevernes resultater, viser ny rapport fra OECD. Danmark ligger lavt, både når det kommer til lærerfagets anerkendelse og elevernes resultater.

 • 10. klasser opfylder regeringens 2025-mål

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/10-klasser-opfylder-regeringens-2025-maal 23. maj 2018

  De kommunale 10.-klasser sender allerede en større andel af eleverne videre på erhvervsskolerne, end regeringens EUD-mål sigter efter, skriver Altinget.

 • Lærere og skoleledere: Usikker økonomi risikerer at gå ud over modtagelsen af ukrainske flygtningebørn

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/laerere-og-skoleledere-usikker-oekonomi-risikerer-at-gaa-ud-over-modtagelsen-af-ukrainske-flygtningeboern 25. april 2022

  Ny aftale for skolernes rammer, når de skal tage imod ukrainske flygtningebørn, giver mere lokal fleksibilitet. Men det kommer til at kræve ressourcer, uanset hvilke løsninger, der kommer i spil, mener Skolelederne og Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 191 til 200 ud af 295

Udvalgte emner