Folkeskolen

 • Elever i børnehaveklassen er blevet mindre skoleparate

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/elever-i-boernehaveklassen-er-blevet-mindre-skoleparate 19. august 2022

  Ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser stor arbejdsglæde blandt landets børnehaveklasseledere, men peger også på en række områder, hvor der er behov for forbedringer.

 • Næsten alle lærere har elever, der mistrives

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/naesten-alle-laerere-har-elever-der-mistrives 7. september 2022

  Danmarks Lærerforening kortlægger i ny stor analyse lærernes oplevelser med inklusion og mistrivsel. Det er læsning, der kalder på behov for investeringer på området.

 • Debat: 21 organisationer i opråb: Inflation og energikrise har gjort børnefattigdommen akut

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/debat-21-organisationer-i-opraab-inflation-og-energikrise-har-gjort-boernefattigdommen-akut-1 7. november 2022

  Vi har den højeste inflation i 40 år, og før den aktuelle krise levede 56.500 børn allerede i fattigdom. Fattigdom påvirker børns opvækst negativt og trækker spor langt ind i voksenlivet. Derfor må vi sætte bredt ind for at bekæmpe det, skriver formanden for DLF m.fl. i et indlæg.

 • Flere børn med særlige behov i børnehaveklasserne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/flere-boern-med-saerlige-behov-i-boernehaveklasserne 9. november 2022

  Langt størstedelen af børnehaveklasselederne oplever, at der er kommet flere børn med særlige behov - uden at der medfølger ressourcer.

 • Åbent brev: Husk de fattigste børnefamilier

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/aabent-brev-husk-de-fattigste-boernefamilier 1. december 2022

  Kære folketingsmedlemmer. Inflationen er lige nu på sit højeste i 40 år, og mens regeringsforhandlingerne pågår, vokser usikkerheden omkring politiske aftaler, der skal hjælpe familier og børn ud af fattigdom. Sådan skriver en række organisationer i et åbent brev.

 • Video: Forstå skoleplanen på 4 minutter

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/video-forstaa-skoleplanen-paa-4-minutter 10. marts 2023

  Hvad har skoleplanen af betydning for dig som lærer eller børnehaveklasseleder?

 • DLF: Lad skolerne beslutte mobilregler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/dlf-lad-skolerne-traeffe-beslutningerne-om-mobilregler 13. juni 2023

  Rammerne for elevernes skærmforbrug i skolerne har fyldt meget i medierne den seneste tid. Holdningen fra DLF er klar: Beslutningerne bør tages lokalt på skolerne, ikke på Christiansborg.

 • Debat: Politikerne laver politik på Finansministeriets skæve regnemodeller

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/debat-politikerne-laver-politik-paa-finansministeriets-skaeve-regnemodeller 15. juni 2023

  Indtil vi har et bedre grundlag for at indregne effekterne af velfærd, bør vi sende de skæve regnemodeller til hjørne i finanslovssammenhæng, så de ikke præger prioriteringerne i forhandlingerne, skriver DLF, Dansk Socialrådgiverforening, HK Kommunal, BUPL og FOA i et debatindlæg i Altinget.

 • Fælles brev: Tal med skoleelever og forældre om alkohol og nikotin

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/faelles-brev-tal-med-skoleelever-og-foraeldre-om-alkohol-og-nikotin 23. august 2023

  Gå i dialog med både elever og forældre om alkohol og nikotin, lyder opfordringen til landets skoler i dette fælles brev fra Sundhedsstyrelsen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og Efterskoleforeningen.

 • Debat: Vi har brug for skolepsykologer, der kender skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/debat-vi-har-brug-for-skolepsykologer-der-kender-skolen 30. august 2023

  Vi bør vække de gamle skolepsykologer til live igen gennem en ny skole-psykologuddannelse. Ikke som et fortidslevn, men som en løsning på nutidens problemer, skriver Regitze Flannov, forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 201 til 210 ud af 226

Udvalgte emner