Folkeskolen

 • Godt med mindre pres ved afgangsprøverne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/godt-med-mindre-pres-ved-afgangsproeverne 25. februar 2022

  Ministeriet har netop meddelt, hvordan sommerens afgangsprøver og valgfagsprøverne skal afvikles.

 • Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Pilelygaard København

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/danmarks-laererforening-indgaar-overenskomst-med-pilelygaard-koebenhavn 8. marts 2022

  Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med dagbehandlingsstedet Pilelygaard København. Overenskomsten sikrer, at lærerne får samme løn og arbejdsvilkår, som lærere ansat i kommunale grundskoler.

 • Dansk som andetsprog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/dansk-som-andetsprog 15. marts 2019

 • Tale-høre undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/tale-hoere-undervisning 18. september 2019

  Når du arbejder med tale-høre undervisning, følger din arbejdstid som hovedregel lærernes arbejdstidsaftale.

 • Ny start

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/ny-start 29. april 2020

  Som en del af det samlede forlig ved OK18 indgik de centrale parter i KL og Danmarks Lærerforening et fælles ”Ny Start”-samarbejde med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet.

 • Fagkurser - få ny viden og inspiration i dit fag

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/fagkurser-2022-2024 9. marts 2022

  Er du lærer i folkeskolen i billedkunst, musik, madkundskab, samfundsfag eller kristendom – eller er du børnehaveklasseleder? Så har du nu mulighed for at få et gratis kompetenceløft.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.

 • Ny fælles front for læreruddannelsen: Mere undervisning, bedre praktikker og en betydelig investering er nødvendig

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/ny-faelles-front-for-laereruddannelsen-mere-undervisning-bedre-praktikker-og-en-betydelig-investering-er-noedvendig-for-en-bedre-laereruddannelse 25. november 2021

  DLF, LL, KL og Danske Professionshøjskoler er kommet med deres anbefalinger til, hvordan en bedre læreruddannelse kan skrues sammen. Parterne går ligeledes sammen om alliancen "Sammen om læreruddannelsen", som løbende skal følge op på, at anbefalingerne bliver realiseret ved en eventuel vedtagelse.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 29. november 2022

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Debatindlæg: Drop folkeskolens elevplaner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/juli/debatindlaeg-drop-folkeskolens-elevplaner 1. juli 2020

  Elevplanerne er i bedste fald overflødige og spild af tid, i værste fald et benspænd for det gode samarbejde, skriver Regitze Flannov, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 211 til 220 ud af 297

Udvalgte emner