Folkeskolen

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/en-styrket-folkeskole-10klasse 5. februar 2018

  Forslag til tema 4: En styrket kommunal folkeskole-10. klasse for at øge interessen for erhvervsuddannelserne.

 • Ny bekendtgørelse gør det muligt at aflyse prøver i valgfag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/ny-bekendtgoerelse-goer-det-muligt-at-aflyse-proever-i-valgfag 11. november 2020

  Efter opfordring fra bl.a. Danmarks Lærerforening har undervisningsministeren nu udarbejdet en bekendtgørelse, der gør det muligt at aflyse prøver til vinter

 • Den professionelle lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/den-professionelle-laerer 30. august 2019

  Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

 • Praksisfaglighed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/praksis-og-anvendelsesorientering 5. februar 2018

  Forslag til tema 1: Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

 • Kongres december 2020

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-december-2020 4. november 2020

  Danmarks Lærerforening holdt ekstraordinær kongres 8. december 2020. Den ekstraordinære kongres afvikledes virtuelt.

 • Vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/vedtaegter 1. juni 2021

  Foreningens vedtægter udgør det overordnede regelsæt for foreningen og beskriver foreningens formål samt fortæller om, hvem, der kan være medlemmer af foreningen. Derudover indeholder vedtægterne en lang række bestemmelser om foreningens funktion og om foreningsorganernes kompetencer.

 • En individuel plan for elever med særlige behov

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/en-individuel-plan-for-elever-med-saerlige-behov 25. maj 2017

  Det er afgørende for en vellykket inklusion af en elev med særlige behov, at der ligger en handleplan for eleven. Det skaber også tryghed hos den inkluderede elev, de øvrige elever samt klassens forældre.

 • Undervisning - skolens kerneydelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/undervisning-skolens-kerneydelse 11. september 2019

  Undervisning er skolens kerneydelse. Undervisningen foregår, når læreren og børnehaveklasselederen skaber og fremmer læreprocesser hos eleverne, der giver eleverne viden og færdigheder, og tilgodeser deres personlige og faglige udvikling i henhold til folkeskolens værdigrundlag.

 • Kongres september 2020

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-september-2020 17. juni 2020

  Danmarks Lærerforenings ordinære kongres blev afholdt 23. september 2020 på Scandic Falkoner på Frederiksberg.

 • Undervisning af ukrainske elever

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/undervisning-af-ukrainske-elever 8. september 2022

  Få viden og inspiration til undervisning af flersprogede elever.


 • Her vises 241 til 250 ud af 295

Udvalgte emner