Folkeskolen

 • Pædagogsamarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/samarbejde-med-paedagoger 11. april 2018

  Pædagoger og lærere har hver deres betydning og grundopgaver, hvor de med deres særlige uddannelse, faglighed, metodik og værdigrundlag medvirker til at kvalificere børns opvækst.

 • Modersmålsundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/modersmaalsundervisning 18. november 2022

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • DLF: Glem ikke de udsatte børn under coronakrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/april/dlf-glem-ikke-de-udsatte-boern-under-coronakrisen 3. april 2020

  Det er under coronakrisen særligt vigtigt, at lærerne rækker ud til de elever, der har et særligt behov, skriver DLF's Regitze Flannov i et debatindlæg i Altinget.

 • Mellemformer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/mellemformer 18. november 2021

  Samarbejde mellem almenområde og specialområde

 • Skoletid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler/skoletid 3. oktober 2013

  Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion.

 • Klager over sagsbehandlingen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/klager-over-sagsbehandling 5. december 2022

  Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed.

 • Straf fører ikke til bedre praksis på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/straf-foerer-ikke-til-bedre-praksis-paa-skolerne 25. juni 2018

  Skal vi skabe bedre resultater for børn i udsatte områder - og ikke blot øge bureaukratiet - skal vi fokusere på at løfte eleverne og familierne i stedet for at straffe dem. Det skriver lærerformand Anders Bondo Christensen og skoleledernes Claus Hjortdal i et fælles debatindlæg.

 • Aarhus skruer ned for karaktergivningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/aarhus-skruer-ned-for-karaktergivningen 29. maj 2018

  Karakterer spænder for meget ben i folkeskolen, mener rådmand i Aarhus Kommune, Thomas Medom. Han opfordrer skolerne til at tage et opgør med de daglige karakterer.

 • Danmarks Lærerforening og Erik Schmidt har vundet i Østre Landsret

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/november/danmarks-laererforening-og-erik-schmidt-har-vundet-i-landsretten 29. november 2018

  Landsretten fastslår, at Odense Kommunes advarsel var uberettiget, og at Erik Schmidts opførsel var berettiget i den givne situation. ”En sejr for ytringsfriheden,” siger Anders Bondo Christensen.


 • Her vises 251 til 260 ud af 295

Udvalgte emner