Folkeskolen

 • DLF: Giv mulighed for lokal beslutning om aflysning af valgfagsprøver

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/dlf-giv-mulighed-for-lokal-beslutning-om-aflysning-af-valgfagsproever 11. januar 2022

  Danmarks Lærerforening vil give mulighed for, at man lokalt kan beslutte, om man skal afvikle prøver i valgfagene.

 • DLF: Ministeriet skal melde ud, hvordan vi afholder prøver til sommer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/ministeriet-skal-melde-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer 28. januar 2022

  Danmarks Lærerforening anbefaler, at sommerens afgangsprøver afvikles med tilpasset pensum, så der tages hensyn til eleverne.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Glæde over udsigt til forlængelse af frihedsgrader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/glaede-over-udsigt-til-forlaengelse-af-frihedsgrader 4. marts 2022

  Ministeriet har meldt ud, at de ønsker at forlænge frihedsgraderne, der bl.a. giver mulighed for at konvertere UUV-timer til f.eks. tolærerordninger, til næste skoleår.

 • Danmarks Lærerforening besøger Vipperød skole i Holbæk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/danmarks-laererforening-besoeger-vipperoed-skole-i-holbaek 14. juni 2022

  På Vipperød Skole i Holbæk Kommune har de allerede gjort sig mange positive erfaringer med den nyvundne frihed, som det 3-årige frihedsforsøg har givet. Danmarks Lærerforening har besøgt Vipperød Skole for at høre om valg og fravalg sammen med bl.a. politikere og forvaltning i Holbæk, skolelederen, kredsformanden, lærere og TR. Hør mere om erfaringerne i videoen her.

 • Elever i børnehaveklassen er blevet mindre skoleparate

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/elever-i-boernehaveklassen-er-blevet-mindre-skoleparate 19. august 2022

  Ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser stor arbejdsglæde blandt landets børnehaveklasseledere, men peger også på en række områder, hvor der er behov for forbedringer.

 • Nyt afsnit af DLF's podcast: Læreplaner og vores fælles folkeskole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-laereplaner-og-vores-faelles-folkeskole 17. august 2022

  Lyt til tredje episode af Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Laver Vi Sammen, hvor formand Gordon Ørskov Madsen har formanden for Kommunernes Landsforening (KL)'s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, i studiet til en snak om læreplaner og om, hvordan vores fælles folkeskole skal se ud.

 • Ny podcastserie: Skole Laver Vi Sammen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/ny-podcastserie-fra-danmarks-laererforening 16. maj 2022

  Danmarks Lærerforening lancerer podcastserien Skole Laver Vi Sammen. En podcastserie, hvor vi stiller skarpt på de store udfordringer, folkeskolen står overfor og på partnerskabet Sammen om Skolen, hvor politikere og skolefolk har givet hinanden håndslag på at finde de fælles, varige løsninger.

 • Næsten alle lærere har elever, der mistrives

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/naesten-alle-laerere-har-elever-der-mistrives 7. september 2022

  Danmarks Lærerforening kortlægger i ny stor analyse lærernes oplevelser med inklusion og mistrivsel. Det er læsning, der kalder på behov for investeringer på området.

 • Kom til konference om bæredygtige lærerstartsordninger

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/kom-til-konference-om-baeredygtige-laererstartsordninger 24. oktober 2022

  Danmarks Lærerforening og VIA UC inviterer til to konferencer i hhv. København d. 15. november og Silkeborg d. 16. november 2022.


 • Her vises 271 til 280 ud af 295

Udvalgte emner