Folkeskolen

 • Folkeskoleidealet

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/folkeskoleidealet 13. november 2019

  Danmarks Lærerforening vedtog på kongressen i 2019 et folkeskoleideal. Folkeskoleidealet er lærernes bud på, hvordan folkeskolen skal indrettes.

 • Elever som pårørende ifm. psykisk sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/elever-som-paaroerende-ifm-psykisk-sygdom 18. april 2021

  Danmarks Lærerforening har sammen med Psykiatrifonden og Kombu samlet vigtig viden og en række konkrete værktøjer, som lærere kan benytte i arbejdet med at støtte børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom.

 • Skolestruktur og lovændringer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/skolestruktur-og-lovaendringer 27. april 2022

 • Teamsamarbejdet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/teamsamarbejdet 18. november 2022

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/laererprofessionen/professionsidealet 29. november 2022


 • Her vises 291 til 295 ud af 295

Udvalgte emner