Folkeskolen

 • Nationale test

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/nationale-test 29. september 2023

  Danmarks Lærerforening er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.

 • Åbent brev fra DLF, Skolelederforeningen og KL til ny minister

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-kl-og-skolelederforeningen-til-ny-minister-nu-skal-vi-finde-loesninger-paa-folkeskolens-udfordringer 20. december 2022

  Folkeskolen står over for store udfordringer med blandt andet trivsel, økonomi og rekruttering. En del af løsningerne skal findes i Sammen om Skolen-partnerskabet, som nu er en del af det nye regeringsgrundlag. Det skriver de tre formænd for Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

 • KL og DLF vil give nyuddannede lærere en bedre start i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/kl-og-dlf-vil-give-nyuddannede-laerere-en-bedre-start-i-folkeskolen 22. august 2023

  Flere nyuddannede lærere oplever overgangen til lærerlivet som udfordrende. Derfor har KL og DLF samlet inspiration og viden til, hvordan nye lærere støttes endnu bedre i deres første job. Flere kommuner er allerede i gang med at styrke overgangen.

 • Statsministeren havde fokus på folkeskolen i sin tale til Folketingets åbning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/oktober/statsministeren-havde-fokus-paa-folkeskolen-i-sin-tale-til-folketingets-aabning 3. oktober 2023

  Statsminister Mette Frederiksen åbnede Folketinget med en tale, der havde folkeskolen og lærerne i fokus. DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, ser frem mod regeringens kommende folkeskoleudspil.

 • Nyt finanslovsforslag løser langt fra folkeskolens økonomiske problemer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/nyt-finanslovsforslag-loeser-langt-fra-folkeskolens-finansieringsproblemer 1. september 2023

  Midlerne til folkeskolen er for få og kommer for sent, fastslår DLF’s formand oven på regeringens forslag til næste års finanslov.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling/10-klasse 18. november 2022

  Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.

 • Professionsstrategi

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsstrategi 4. april 2024

  Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

 • Debat: En bedre folkeskole kræver bedre praktik

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/april/debat-en-bedre-folkeskole-kraever-bedre-praktik 10. april 2024

  Ambitionerne for praktikken i den nye læreruddannelse er tårnhøje. Det er der god grund til, for praktikken er en vigtig nøgle til at løse læreruddannelsens og folkeskolens rekrutteringsudfordringer. Det kræver investeringer i praktikken og uddannede praktiklærere, skriver DLF og LL i dette fælles debatindlæg.

 • Fagbladet Folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/folkeskolen 19. april 2024

  Folkeskolen er Danmarks Lærerforenings medlemsblad med tilhørende netmedie. På nettet får du dagligt nyheder, baggrund og debat om folkeskolen samt medlemmernes arbejde og arbejdsvilkår.

 • Godt skoleudspil – men hvor er finansieringen?

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/godt-skoleudspil-men-hvor-er-finansieringen 15. november 2023

  Folkeskolen har mere end nogensinde før brug for gennemtænkte og langsigtede investeringer, mener DLF og Skolelederforeningen.


 • Her vises 31 til 40 ud af 232

Udvalgte emner