Folkeskolen

 • Klassefællesskab

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/klassen-faellesskabet-og-undervisningen 5. februar 2018

  Forslag til tema 2: Mulighed for at prøve fag og emner af i klassefællesskabets tryghed efter motivation og interesse - uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse for tidligt.

 • Nyansatte i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte 3. oktober 2023

  Som nyansat kan det være vanskeligt at få overblik over de mange regler og vilkår, der gælder for lærere, børnehaveklasseledere m.fl. DLF har lavet en kort vejledning.

 • Dimittendflugt fra folkeskolen skal føre til en national handleplan for lærergerningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/dimittendflugt-fra-folkeskolen-skal-foere-til-en-national-handleplan-for-laerergerningen 5. april 2022

  En ny AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.

 • DLF og DF: Fokus på faglighed uden abstrakte læringsmål er vejen til en bedre skole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/dlf-og-df-fokus-paa-faglighed-uden-abstrakte-laeringsmaal-er-vejen-til-en-bedre-skole 4. november 2023

  Folkeskolen overleverer​ viden, værdier og kultur til nye generationer. Det opnår vi bedst uden alle mulige uklare mål, skriver DLF's formand og DF's undervisningsordfører i en kronik i Jyllands-Posten.

 • DLF: Regeringens 2030-plan mangler løsninger på folkeskolens helt store udfordring

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/dlf-regeringens-2030-plan-mangler-loesninger-paa-folkeskolens-helt-store-udfordring 7. november 2023

  Regeringen har fremlagt sin plan for, hvordan pengene skal prioriteres de kommende år. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen mangler løsninger på folkeskolens store økonomiske udfordringer.

 • Debat: Politikernes billede af folkeskolens økonomi er alt for rosenrødt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/debat-politikernes-billede-af-folkeskolens-oekonomi-er-alt-for-rosenroedt 22. september 2023

  Mens statsministeren finder 16 nye milliarder i statskassen, har vi ikke råd til basale ting som lærere i hver time.

 • Lærermangel i folkeskolen kræver national handleplan

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/laerermangel-i-folkeskolen-kraever-national-handleplan 2. juni 2022

  En undersøgelse fra AE-rådet viser, at 4 ud af 10 af de nyuddannede lærere arbejder uden for folkeskolen efter fem år. Det er en alvorlig udfordring, der kalder på en national handleplan. Det fortæller DLF-formand Gordon Ørskov Madsen mere om i en video.

 • 03 - Formandens beretning

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/03-formandens-beretning 26. juni 2023

  Formanden afgav beretning om foreningens virksomhed, jf. foreningens vedtægter §20, stk. 2

 • 04 - Strategiske målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/04-strategiske-maalsaetninger-for-2024-2027 25. august 2023

  Kongressen vedtog fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening for hovedstyrelsesperioden 2024-2027

 • Gratis e-bog: Fællesskabets skole

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/faellesskabets-skole-gratis-e-bog 1. november 2017

  Her kan du downloade antologien "Fællesskabets skole", der er udgivet i samarbejde mellem 3F, FOA og Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 41 til 50 ud af 232

Udvalgte emner