Folkeskolen

 • Debat: Sæt de unge i centrum

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-saet-de-unge-i-centrum 10. februar 2022

  Alt for mange unge under 25 har hverken afsluttet, er i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Derfor skal vi finde fælles løsninger, så vi kan sætte de unge i centrum, skriver fmd. Gordon Ørskov Madsen i dette debatindlæg.

 • Tal og analyser

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser 16. maj 2018

  Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

 • Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/naesten-hver-femte-laerer-i-folkeskolen-har-ikke-en-laereruddannelse 2. maj 2021

  I nogle kommuner er over 30 procent af underviserne personer uden en læreruddannelse. ”En gevaldig glidebane,” mener Danmarks Lærerforening.

 • Lærerformand: Finansloven giver et godt afsæt for en styrket læreruddannelse og en bedre folkeskole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/laererformand-finansloven-giver-et-godt-afsaet-for-en-styrket-laereruddannelse-og-en-bedre-folkeskole 6. december 2021

  Den netop indgåede finanslov giver læreruddannelsen og folkeskolen et vigtigt løft. Danmarks Lærerforening ser aftalen som et skridt i den rigtige retning, men understreger, at der på sigt skal flere skridt til.

 • Debat: 5. oktober fejrer vi Lærerens Dag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/debat-laererne-har-brug-for-anerkendelse-og-raaderum 4. oktober 2018

  Skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave, kræver det anerkendelse - ikke blot på Lærerens Dag, men hele året. Sådan skriver Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Lærerstillingerne fosser ud af folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/november/laererstillingerne-fosser-ud-af-folkeskolen 20. november 2019

  Over de seneste ti år har kommunerne nedlagt ikke mindre end 18 procent af lærerstillingerne. Det viser en ny analyse fra Danmarks Lærerforening.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/skolens-ledelse 11. september 2019

  Skolens leder har det overordnede ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte - og for kvaliteten i skolens arbejde.

 • Præstationskultur og trivsel i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/praestationskultur-og-trivsel-i-folkeskolen 29. november 2019

  Mental sundhed og trivsel i folkeskolen har stor betydning for det enkelte barns læring, faglige kunnen og udvikling. Skoletiden er værdifuld i sig selv og skal give eleven ro til at udvikle sig og øge deres chancer for at få et godt og velfungerende liv.

 • Nationale test

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/nationale-test 11. oktober 2021

  Danmarks Lærerforening er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.

 • Debatindlæg: Alle elever har ret til ny teknologiforståelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/debatindlaeg-alle-elever-har-ret-til-ny-teknologiforstaaelse 12. april 2021

  Danmark er et af verdens mest teknologiserede samfund. Eleverne i folkeskolen skal forstå deres samfund, og derfor skal teknologiforståelse introduceres som faglighed i folkeskolen, skriver Regitze Flannov, formanden for Uddannelsesudvalget i Danmarks Lærerforening til Skolemonitor.


 • Her vises 41 til 50 ud af 296

Udvalgte emner