Folkeskolen

 • Gratis e-bog: Fællesskabets skole

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/faellesskabets-skole-gratis-e-bog 1. november 2017

  Her kan du downloade antologien "Fællesskabets skole", der er udgivet i samarbejde mellem 3F, FOA og Danmarks Lærerforening.

 • Fælles mål

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/faelles-maal 28. november 2022

  Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.

 • Debat: Ambitionerne for folkeskolen er fine, men pengene mangler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/debat-ambitionerne-for-folkeskolen-er-fine-men-pengene-mangler 9. november 2023

  Økonomi er ikke alt. Men lige nu står folkeskolen - hvilket regeringen også indrømmer - med en lang række udfordringer. Og de kan altså ikke løses, uden at skolernes økonomi bliver forbedret markant, skriver DLF's formand i dette debatindlæg.

 • Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen vedtaget

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/ny-lov-om-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen-vedtaget 9. juni 2022

  Folketinget har vedtaget en ny lov om test, evaluering og bedømmelse i folkeskolen, der blandt andet afskaffer uddannelsesparathedsvurderingerne og de nationale test i deres nuværende form. DLF kalder loven et stort skridt i den rigtige retning.

 • DLF: Ny læreruddannelse er et skridt på vejen mod flere uddannede lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/dlf-ny-laereruddannelse-er-et-skridt-paa-vejen-mod-flere-uddannede-laerere-i-folkeskolen 13. september 2022

  Et flertal i Folketinget er blevet enige om rammerne for en ny læreruddannelse. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen håber, at den nye læreruddannelse kan bidrage til at tiltrække flere unge til lærerfaget og folkeskolen.

 • Debat: Lærerjobbet skal være attraktivt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/debat-laererjobbet-skal-vaere-attraktivt 19. september 2022

  Læreruddannelsen slås ud over det faldende antal ansøgere også med et alt for stort frafald. Derfor er der god grund til at hilse det velkomment, at der netop er indgået en politisk aftale om en ændring af læreruddannelsen, skriver formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen i dette debatindlæg.

 • Debat: Det handler både om løn og arbejdsvilkår, hvis vi skal have flere uddannede lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-det-handler-baade-om-loen-og-arbejdsvilkaar-hvis-vi-skal-have-flere-uddannede-laerere-i-folkeskolen 29. februar 2024

  Det er helt afgørende, at vi får skabt rammer og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at blive og være lærer i folkeskolen. Alligevel møder jeg ved forhandlingsbordet arbejdsgivere, der slår sig i tøjret, hver gang løsningerne kræver noget af dem, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et debatindlæg i Arbejderen.

 • Danmarks Lærerforening: Brug folkeskolens erfaringer, når flere unge skal hjælpes i uddannelse og job

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/danmarks-laererforening-brug-folkeskolens-erfaringer-naar-flere-unge-skal-hjaelpes-til-uddannelse-og-job 3. maj 2023

  Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger, og DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, ser store potentialer for folkeskolen. Dog ser han med stor alvor på forslaget om at afskaffe 10. klasse.

 • DLF: Gode takter i regeringens folkeskoleudspil, men økonomien bekymrer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/oktober/dlf-gode-takter-i-regeringens-folkeskoleudspil-men-oekonomien-bekymrer 11. oktober 2023

  Regeringen har præsenteret sit udspil på folkeskoleområdet. DLF ser mange gode takter, men er bekymrede over udspillets økonomi og frygter, at manglende finansiering vil spænde ben for ambitionerne.

 • Lærerkongres sender klart signal til politikerne: Folkeskolens udfordringer skal løses

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/laererkongres-sender-klart-signal-til-politikerne-folkeskolens-udfordringer-skal-loeses 9. november 2022

  Folkeskolen står over for markante udfordringer, der kræver investeringer. Inklusionsudfordringer skal løses, og der skal skabes større overskud hos lærerne. Det er budskaberne fra DLF's kongres til det nyvalgte folketing.


 • Her vises 51 til 60 ud af 240

Udvalgte emner