Folkeskolen

 • Flere elever går i meget store klasser

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/december/flere-elever-gaar-i-meget-store-klasser 9. december 2019

  Den gennemsnitlige klassekvotient er steget de seneste ti år og stadig flere børn går i klasser med 25 elever eller flere. Læs analysenotat om klassekvotient og megaklasser.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling/10-klasse 18. november 2022

  Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.

 • Professionsstrategi

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/laererprofessionen/professionsstrategi 3. marts 2020

  Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

 • Debatoplæg: Udsyn og fællesskab i udskolingen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/debatoplaeg-udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen 9. februar 2018

  Uddannelsesvalget er en stor udfordring for folkeskolens ældste elever, og det er vigtigt, at de unge bliver klædt ordentligt på til at træffe et velovervejet valg. Derfor peger DLF på fire indsatsområder, der skal styrke udskolingens udsyn og fællesskab.

 • Ny undersøgelse beskriver lærernes oplevelser under covid-19

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/ny-undersoegelse-beskriver-laerernes-oplevelser-under-covid-19 7. september 2020

  Covid-19-forløbet med nødundervisning og genåbning af skolerne har givet lærerne nye erfaringer og vigtig viden. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

 • Nyt afsnit af DLF's podcast: Skole Laver Vi Sammen – Med Lotte Rod

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-skole-laver-vi-sammen-med-lotte-rod 29. september 2022

  Folketingsvalget venter lige om hjørnet, men hvad vil de politiske partier på skoleområdet? Det undersøger formand Gordon Ørskov Madsen i den nyeste episode af podcastserien ’Skole Laver Vi Sammen’.

 • Klassefællesskab

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen/klassen-faellesskabet-og-undervisningen 5. februar 2018

  Forslag til tema 2: Mulighed for at prøve fag og emner af i klassefællesskabets tryghed efter motivation og interesse - uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse for tidligt.

 • Dimittendflugt fra folkeskolen skal føre til en national handleplan for lærergerningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/dimittendflugt-fra-folkeskolen-skal-foere-til-en-national-handleplan-for-laerergerningen 5. april 2022

  En ny AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.

 • Lærermangel i folkeskolen kræver national handleplan

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/laerermangel-i-folkeskolen-kraever-national-handleplan 2. juni 2022

  En undersøgelse fra AE-rådet viser, at 4 ud af 10 af de nyuddannede lærere arbejder uden for folkeskolen efter fem år. Det er en alvorlig udfordring, der kalder på en national handleplan. Det fortæller DLF-formand Gordon Ørskov Madsen mere om i en video.

 • Flere lærere uden uddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/flere-laerere-uden-uddannelse 5. marts 2018

  Antallet af lærere uden læreruddannelse er steget støt siden 2013. Især er der kommet flere læreransatte, der kun har folkeskolens afgangsprøve eller studentereksamen, viser nye tal fra AE-rådet.


 • Her vises 51 til 60 ud af 296

Udvalgte emner