Folkeskolen

 • Danmarks Lærerforening: Skolen har behov for investeringer, ikke en historisk stram økonomiaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/danmarks-laererforening-skolen-har-behov-for-investeringer-ikke-en-historisk-stram-oekonomiaftale 9. juni 2022

  KL og regeringen har landet en stram aftale om kommunernes økonomi for 2023. DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, er bekymret over udsigten til besparelser på skolerne og efterlyser politisk mod til at investere i børnene.

 • Timelønnet eller månedslønnet?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse/timeloennet-eller-maanedsloennet 6. januar 2016

  Det er længden af din ansættelse og antallet af arbejdstimer, der afgør, om du skal ansættes som månedslønnet eller timelønnet.

 • Debat: Det kræver politisk mod og tålmodighed at vende folkeskolens udvikling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-det-kraever-politisk-mod-og-taalmodighed-at-vende-folkeskolens-udvikling 19. februar 2024

  Flere børn og unge skal rummes i den lokale folkeskole. Det kræver både ressourcer, mere specialpædagogik i klasserne og en ny rolle til kommunernes PPR, skriver DLF og en række andre aktører fra skole- og socialområdet i fælles debatindlæg.

 • Debat: Rammerne for arbejdet er den store skurk i dramaet om lærermanglen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/debat-rammerne-for-arbejdet-er-den-store-skurk-i-dramaet-om-laerermanglen 4. januar 2024

  Der mangler uddannede lærere i folkeskolen, og rammerne for arbejdet er den afgørende faktor for at sikre, at lærerarbejdet er attraktivt, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et indlæg på Kommunen.dk.

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 23. maj 2023

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

 • Debat: Den helt almindelige folkeskole har brug for hjertemassage

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/maj/debat-den-helt-almindelige-folkeskole-har-brug-for-hjertemassage 27. maj 2024

  Alt for mange kommuner har svært ved at få skolebudgetterne til at gå op. Derfor bør regeringen indgå en økonomiaftale med kommunerne, der kan give de almene folkeskoler en gang hjertemassage, skriver formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

 • Målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/maalsaetninger 15. november 2023

  Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

 • Debat: En 2030-plan skal sikre flere lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-en-2030-plan-skal-sikre-flere-laerere-i-folkeskolen 16. august 2022

  Det er ikke nok kun at råbe politikerne op. Alle skolens og læreruddannelsens parter må hjælpe til for at sikre lærere nok fremover, skriver formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, i et debatindlæg i Skolemonitor.

 • TR-uddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-uddannelsen 1. juli 2015

  Styrker dine politiske, personlige og strategiske egenskaber og giver dig viden om væsentlige forhold på dit overenskomst- og ansættelsesområde, så du bliver klædt på til at varetage din rolle, dine opgaver og dit ansvar som tillidsrepræsentant.

 • Debat: Teknologiforståelse burde være en rettighed for alle elever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/april/debat-teknologiforstaaelse-burde-vaere-en-rettighed-for-alle-elever 2. april 2024

  Vi skal klæde vores børn og unge på til at tage magten over teknologien, i stedet for at den tager magten over dem. Derfor ser DLF frem til nyt fag om teknologiforståelse i folkeskolen, men ser et problem i, at det kun bliver et valgfag frem for et obligatorisk fag, skriver udvalgsformand Regitze Flannov i et debatindlæg i Ingeniøren Radar.


 • Her vises 71 til 80 ud af 234

Udvalgte emner