Folkeskolen

 • Nina Riising Erri modtager Lærerprisen 2022

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/uddeling-af-ove-lund-og-hanne-nisteds-laererpris-2022 8. september 2022

  Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris gives i 2022 til Nina Riising Erri fra Toftlund Distriksskole. Med prisen følger 75.000 kr.

 • Folkeskoleloven

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/skolestruktur-og-lovaendringer/folkeskoleloven 14. august 2017

 • Kronik: Minister og skolefolk advarer mod nye folkeskolereformer: Vi bør holde hovedet koldt og reformfingrene i ro

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/minister-og-skolefolk-advarer-mod-nye-folkeskolereformer-vi-boer-holde-hovedet-koldt-og-reformfingrene-i-ro 28. maj 2021

  'Sammen om Skolen' er et nationalt samtale-og udviklingsprogram for folkeskolen. Bag Sammen om Skolen står de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere.

 • Nyansatte i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte 15. juni 2022

 • Milliardløft af folkeskolen bør være centralt i forhandlingerne om finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/milliardloeft-af-folkeskolen-boer-vaere-centralt-i-forhandlingerne-om-finansloven 2. oktober 2019

  Støttepartiernes krav om et milliardløft af folkeskolen honoreres ikke direkte i regeringens finanslovsudspil. Danmarks Lærerforening forventer, at kravet bliver efterkommet i de kommende forhandlinger om næste års budgetter.

 • Værdibaseret skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse/bud-2-vaerdibaseret-skoleledelse 27. marts 2019

  Bud 2: Værdibaseret skoleledelse

 • Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/laerere-og-boernehaveklasseledere-i-folkeskolen 6. august 2021

  Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022

 • Danmarks Lærerforening: Skolen har behov for investeringer, ikke en historisk stram økonomiaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/danmarks-laererforening-skolen-har-behov-for-investeringer-ikke-en-historisk-stram-oekonomiaftale 9. juni 2022

  KL og regeringen har landet en stram aftale om kommunernes økonomi for 2023. DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, er bekymret over udsigten til besparelser på skolerne og efterlyser politisk mod til at investere i børnene.

 • Timelønnet eller månedslønnet?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse/timeloennet-eller-maanedsloennet 6. januar 2016

  Det er længden af din ansættelse og antallet af arbejdstimer, der afgør, om du skal ansættes som månedslønnet eller timelønnet.

 • Debatindlæg: Forslag til en styrket læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/debatindlaeg-forslag-til-en-styrket-laereruddannelse 25. februar 2021

  Lærerens grundfaglighed skal styrkes, og der skal fokus på understøttelse af lærerpersonligheden og den professionelle dømmekraft. En ambitiøs og bæredygtig læreruddannelse kan ikke rummes i en bacheloruddannelse, skriver Regitze Flannov, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 81 til 90 ud af 295

Udvalgte emner