Foreningen DLF

 • Følg os på Facebook

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2009/oktober/foelg-os-paa-facebook 30. oktober 2009

  Danmarks Lærerforening har oprettet en ny side på Facebook. Du kan følge siden her

 • DLF fejrer 140 års jubilæum

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2014/maj/dlf-fejrer-140-aars-jubilaeum 5. maj 2014

  Søndag d. 4. maj 2014 er det 140 år siden, at Danmarks Lærerforening blev dannet.

 • Læs DLF´s høringssvar om folkeskolereformen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2013/september/laes-dlfs-hoeringssvar-om-folkeskolereformen 19. september 2013

  Danmarks Lærerforening har nu sendt sit høringssvar om den kommende folkeskolereform til undervisningsministeriet.

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • Nyt landsdækkende møde i Faglig Klub på torsdag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2012/december/nyt-landsdaekkende-moede-i-faglig-klub-paa-torsdag 10. december 2012

  Torsdag eftermiddag samles lærerne igen til landsdækkende møde i Faglig Klub. Omdrejningspunktet er folkeskolereformen. Tillidsrepræsentanterne vil forklare, hvad intentionerne er bag DLF´s nye udspil, og der bliver mulighed for debat med kollegaerne.

 • Lærerne er nøglen til høj undervisnings-kvalitet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2012/juni/laererne-er-noeglen-til-hoej-undervisnings-kvalitet 20. juni 2012

  HJEMMESIDE-OVERBLIK: I 2011 vedtog foreningens kongres at sætte fokus på forskningens klare budskaber om lærerprofessionens betydning for kvaliteten i skolen. På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du nu få et overblik over foreningens væsentligste indsatsområder.

 • DLF´s Mission, vision og målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier/mission_vision-og-maalsaetninger 13. juli 2015

 • God undervisning - vellykket integration

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2007/oktober/sidste-chance-2 26. oktober 2007

  Du kan stadig nå at tilmelde dig en af de to sidste konferencer 'God undervisning vellykket integration'

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/foreningens-historie 19. juli 2017


 • Her vises 1 til 10 ud af 515

Udvalgte emner