Foreningen DLF

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/maalsaetninger 1. juni 2021

  Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

 • Kontaktoplysninger: Ansatte i sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet/kontaktoplysninger-ansatte-i-sekretariatet 6. juni 2023

  Se oversigt over alle medarbejdere i Danmarks Lærerforenings sekretariat.

 • Klager over sagsbehandlingen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/klager-over-sagsbehandling 13. januar 2023

  Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • Find din lokale kreds i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/kontakt/find-din-lokale-kreds-i-danmarks-laererforening 13. april 2023

  Find kontaktinformation for alle lokale kredse i Danmarks Lærerforening. Brug landkortet eller den alfabetiske liste.

 • Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/bliv-aktiv-i-dlf 9. maj 2022

  Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

 • Danmarks Lærerforening får ny sekretariatschef

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/danmarks-laererforening-faar-ny-sekretariatschef 9. september 2022

  12. september tiltræder Magne Vilshammer som ny sekretariatschef i Danmarks Lærerforening. Han kommer fra en lignende stilling i Dansk Socialrådgiverforening.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 1. juni 2021

  Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.


 • Her vises 1 til 10 ud af 85

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Udvalgte emner