Foreningen DLF

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • DLF's mission, vision og målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier/mission_vision-og-maalsaetninger 13. juli 2015

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 14. januar 2020

 • Vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/vedtaegter 5. november 2019

 • Regler for sagsbehandling

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier/regler-for-sagsbehandling 27. marts 2019

 • Nyansatte i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte 12. juni 2020

 • Opdateret: Aflysning af arrangementer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/april/aflysning-af-arrangementer 14. april 2020

  Alle arrangementer med fysisk mødedeltagelse er aflyst eller udskudt frem til og med 10. maj pga. coronakrisen. Dog holdes visse møder digitalt. Sommerens seniorkurser aflyses også. Vi holder mødedeltagere opdateret i takt med udviklingen.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • Kort om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/kort-om-danmarks-laererforening 15. januar 2020


 • Her vises 1 til 10 ud af 144

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Udvalgte emner