Foreningen DLF

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • DLF´s Mission, vision og målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier-1/mission_vision-og-maalsaetninger 13. juli 2015

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 14. januar 2020

 • Vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/vedtaegter 5. november 2019

 • Regler for sagsbehandling

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier-1/regler-for-sagsbehandling 27. marts 2019

 • Nyansatte i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte 2. juli 2019

 • Opdateret: Aflysning af alle fysiske arrangementer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/aflysning-af-alle-arrangementer 25. marts 2020

  Alle arrangementer med fysisk mødedeltagelse er aflyst eller udskudt frem til og med 13. april pga. coronakrisen. Dog holdes visse møder digitalt. TR-uddannelsen aflyses frem til 1. maj. Vi holder mødedeltagere opdateret i takt med udviklingen.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • Kort om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/kort-om-danmarks-laererforening 15. januar 2020


 • Her vises 1 til 10 ud af 135

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Udvalgte emner