Foreningen DLF

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • DLF´s Mission, vision og målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier-1/mission_vision-og-maalsaetninger 13. juli 2015

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 27. marts 2019

 • Vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/vedtaegter 27. marts 2019

 • Mød DLF på Folkemødet 2018

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/moed-danmarks-laererforening-paa-folkemoedet-2018 12. juni 2018

  Danmarks Lærerforening deltager for sjette år i træk på Folkemødet på Bornholm. Læs mere om arrangementet og se programmet her.

 • Regler for sagsbehandling

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/maal-og-vaerdier-1/regler-for-sagsbehandling 27. marts 2019

 • Nyansatte i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte 15. marts 2019

 • Kort om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/kort-om-danmarks-laererforening 27. marts 2019

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015


 • Her vises 1 til 10 ud af 151

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udvalgte emner