Formandskab

 • Formandskab og forretningsudvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 16. december 2020

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet 5. maj 2021

  Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder.

 • Danmarks Lærerforening har valgt ny formand

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/danmarks-laererforening-har-valgt-ny-formand 23. september 2020

  På Danmarks Lærerforenings kongres har de delegerede netop valgt Gordon Ørskov Madsen som ny formand for de danske lærere.

 • Debat: Skolen skal både være boglig og praktisk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/debat-skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk 3. september 2021

  Manglen på faglærte bliver et stort problem for Danmark i fremtiden, hvis ikke vi laver langtidsholdbare løsninger, der sikrer kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

 • Hovedstyrelse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/hovedstyrelse 16. december 2020

  Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 8. marts 2021

 • Udvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/udvalg 15. september 2021

  Hovedstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og tre faglige udvalg, overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Udvalgte emner