Formandskab

 • Formandskab og forretningsudvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 16. december 2020

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Danmarks Lærerforening har valgt ny formand

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/danmarks-laererforening-har-valgt-ny-formand 23. september 2020

  På Danmarks Lærerforenings kongres har de delegerede netop valgt Gordon Ørskov Madsen som ny formand for de danske lærere.

 • Debat: Skolen skal både være boglig og praktisk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/debat-skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk 3. september 2021

  Manglen på faglærte bliver et stort problem for Danmark i fremtiden, hvis ikke vi laver langtidsholdbare løsninger, der sikrer kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 6. april 2022

 • Hovedstyrelse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/hovedstyrelse 16. december 2020

  Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.

 • Udvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/udvalg 15. september 2021

  Hovedstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og tre faglige udvalg, overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Udvalgte emner