Inklusion

 • Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion 18. november 2021

 • Om Samarbejde og Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/bogserien-paedagogisk-raekkevidde/skjult_video_tbf 9. juni 2017

 • 03 - Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2022/03-inklusion 10. oktober 2022

 • Nyt afsnit af DLF's podcast: Mistrivsel, inklusion og præstationspres

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-mistrivsel-inklusion-og-praestationspres 17. juni 2022

  Lyt til anden episode af Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Laver Vi Sammen, hvor formand Gordon Ørskov Madsen har Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, i studiet til en snak om inklusion, mistrivsel og præstationspres.

 • Lærerkongres sender klart signal til politikerne: Folkeskolens udfordringer skal løses

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/laererkongres-sender-klart-signal-til-politikerne-folkeskolens-udfordringer-skal-loeses 9. november 2022

  Folkeskolen står over for markante udfordringer, der kræver investeringer. Inklusionsudfordringer skal løses, og der skal skabes større overskud hos lærerne. Det er budskaberne fra DLF's kongres til det nyvalgte folketing.

 • Arbejdsvilkår: Løn, livsfaser og inklusion fylder for medlemmerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/arbejdsvilkaar-loen-livsfaser-og-inklusion-fylder-for-medlemmerne 7. marts 2023

  DLF har holdt de første møder for medlemmerne om rammer og vilkår for deres arbejdsliv. Flere store udfordringer fylder i hverdagen for lærere, børnehaveklasseledere og andre undervisere.

 • Kongres november 2022

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2022 2. september 2022

  Danmarks Lærerforening holdt ordinær kongres 8.-9. november 2022.

 • Samarbejde om inklusion - et inspirationsmateriale

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/samarbejde-om-inklusion 4. oktober 2022

  DLF har udarbejdet et materiale, som skal understøtte samarbejdet om inklusion lokalt. Formålet er at sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever.

 • En individuel plan for elever med særlige behov

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/en-individuel-plan-for-elever-med-saerlige-behov 25. maj 2017

  Det er afgørende for en vellykket inklusion af en elev med særlige behov, at der ligger en handleplan for eleven. Det skaber også tryghed hos den inkluderede elev, de øvrige elever samt klassens forældre.

 • Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/debat-styrk-folkeskolens-inklusionsmuligheder 13. juni 2019

  Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver DLF, Skole og Forældre og Skolelederforeningen.


 • Her vises 1 til 10 ud af 53

  1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner