Inklusion

 • Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion 18. november 2021

 • Forældre inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/media/97192/Analysenotat-om-manglende-stoette-til-inklusion.pdf 20. marts 2018

 • Om Samarbejde og Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/bogserien-paedagogisk-raekkevidde/skjult_video_tbf 9. juni 2017

 • Nyt afsnit af DLF's podcast: Mistrivsel, inklusion og præstationspres

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-mistrivsel-inklusion-og-praestationspres 17. juni 2022

  Lyt til anden episode af Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Laver Vi Sammen, hvor formand Gordon Ørskov Madsen har Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, i studiet til en snak om inklusion, mistrivsel og præstationspres.

 • Inklusion i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/inklusion-i-undervisningen 23. juni 2022

  Alle elever skal have et undervisningstilbud, der tilgodeser deres behov og forudsætninger.

 • En individuel plan for elever med særlige behov

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/en-individuel-plan-for-elever-med-saerlige-behov 25. maj 2017

  Det er afgørende for en vellykket inklusion af en elev med særlige behov, at der ligger en handleplan for eleven. Det skaber også tryghed hos den inkluderede elev, de øvrige elever samt klassens forældre.

 • Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/debat-styrk-folkeskolens-inklusionsmuligheder 13. juni 2019

  Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver DLF, Skole og Forældre og Skolelederforeningen.

 • Debat: Inklusionsidealet løses kun gennem investeringer og tættere samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-inklusionsidealet-loeses-kun-gennem-investeringer-og-taettere-samarbejde 29. november 2021

  Da inklusionsloven blev indført, var det et smukt ideal, som er langt fra at lykkes. DLF foreslår derfor, at der skal findes brede, varige løsninger.

 • Debat: Vi skal lytte til forældrene og styrke folkeskolen, så vi kan stoppe flugten til privatskolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-vi-skal-lytte-til-foraeldrene-og-styrke-folkeskolen-saa-vi-kan-stoppe-flugten-til-privatskolerne 28. marts 2022

  "Vi har i Danmark fin tradition for frie skoler, hvor forældre kan vælge en skole med en særlig retning. Problemet opstår, når der ikke er tale om et tilvalg af en særlig privatskole, men om et fravalg af folkeskolen". Det skriver formand Gordon Ørskov Madsen i sit indlæg i Avisen Danmark.

 • Co-teaching

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/co-teaching 21. juni 2022

  Danmarks Lærerforening har lavet en publikation om co-teaching. Publikationen kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.


 • Her vises 1 til 10 ud af 42

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner