Inklusion

 • Forældre inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/media/97192/Analysenotat-om-manglende-stoette-til-inklusion.pdf 20. marts 2018

 • forældrenes syn på inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/media/962623/analysenotat-om-foraeldrenes-syn-paa-inklusion_1-af-2.pdf 20. marts 2018

 • Om Samarbejde og Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/gratis-bogserie-til-dlf-medlemmer/skjult_video_tbf 9. juni 2017

 • Lærerne roser flere ressourcer til inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2014/august/laererne-roser-flere-ressourcer-til-inklusion 13. august 2014

  SF’s finanslovkrav vil give 600 millioner kroner til inklusion over tre år, og formanden for landets lærere mener, at pengene kan være med til, at skolerne kan påbegynde konkrete initiativer til glæde for eleverne.

 • Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion 16. november 2018

  Alle elever skal have et undervisningstilbud, der tilgodeser deres behov og forudsætninger.

 • Bondo: Der mangler ekspertise og ressourcer til inklusion i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/bondo_der-mangler-ekspertise-og-ressourcer-til-inklusion-i-folkeskolen 31. marts 2016

  Specialefterskolerne oplever øget søgning fra elever med særlige behov, som ikke får den nødvendige støtte i folkeskolen, skriver DR Nyheder. Vi må gå anderledes til værks, hvis inklusionen skal lykkes, fastslår Anders Bondo Christensen.

 • Medieomtale

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/tidligere-kampagner/fremtidens-starter-i-skolen-kv13-kampagne/medieomtale 8. november 2013

  Medieomtale af Danmarks Lærerforenings kampagne "Fremtiden starter i skolen" frem mod kommunalvalget 19. november

 • Medlemstilbud: Download bogen 'Samarbejde og inklusion' gratis

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/juni/medlemstilbud-download-bogen-samarbejde-og-inklusion-gratis 9. juni 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gratis downloade 'Samarbejde og inklusion fra Pædagogisk rækkevidde-serien som e-bog og lydbog.

 • En individuel plan for elever med særlige behov

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/en-individuel-plan-for-elever-med-saerlige-behov 25. maj 2017

  Det er afgørende for en vellykket inklusion af en elev med særlige behov, at der ligger en handleplan for eleven. Det skaber også tryghed hos den inkluderede elev, de øvrige elever samt klassens forældre.

 • Færre penge til eleverne i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2014/september/faerre-penge-til-eleverne-i-folkeskolen 23. september 2014

  En ny undersøgelse fra BDO Consulting viser, at udgifterne til folkeskolen per elev er faldet med omkring 13 procent siden 2002.


 • Her vises 1 til 10 ud af 64

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner