Internationalt

 • Internationalt samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde 27. marts 2019

  Danmarks Lærerforening kæmper for international faglig solidaritet og retten til uddannelse for alle.

 • Bruxelleskontoret

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/bruxelleskontoret 27. marts 2019

 • FN's verdensmål

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal 3. marts 2020

 • Internationale uddannelsesprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/internationale-uddannelsesprogrammer 15. marts 2019

 • Internationale uddannelsesprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/efter-og-videreuddannelse/internationale-uddannelsesprogrammer 3. august 2018

  Læreren arbejder hver dag med at åbne verden for eleverne. En stadigt mere international verden og en folkeskole under forandring kalder på, at lærerne løbende får inspiration til dette arbejde.

 • Ny forskning: Resultatstyring skader – også på folkeskoleområdet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/april/ny-forskning_resultatstyring-skader_ogsaa-paa-folkeskoleomraadet 14. april 2016

  Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav virker stik imod hensigten på folkeskoleområdet samt to andre velfærdsområder, viser en ny forskningsbaseret rapport fra KORA. Politikerne bliver nødt til at tage rapportens konklusioner alvorligt og stole på, at lærerne er kvalificerede til at vurdere elevernes faglige niveau uden brug af snævre mål og test, påpeger Anders Bondo Christensen.

 • Danmarks Lærerforening inviterer til ”Skolemødet”

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/december/danmarks-laererforening-inviterer-til-skolemoedet 4. december 2019

  Den 5. december 2019 er Danmarks Lærerforening vært for et møde, hvor forskere, lærere og politikere introduceres til et mere kvalificeret samarbejde om folkeskolen.

 • Bondo: Fokus på frihed og faglighed i selvstyrereform

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/juni/bondo-fokus-paa-frihed-og-faglighed-i-selvstyrereform 1. juni 2018

  Formanden ser positive takter i Socialdemokratiets nye udspil, men advarer mod, at man stik mod hensigten ender i new public management-fælden.

 • Kronik: Forårets skole giver medvind til politisk opgør med styringen af folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/anders-bondo-christensen-foraarets-skole-giver-medvind-til-politisk-opgoer-med-styringen-af-folkeskolen 14. september 2020

  Coronakrisen har øget trivslen for mange i folkeskolen. Måtte det blive kickstarten til at komme af med den anden ondsindede reformvirus, der har skadet skolen i årevis.

 • Bondo: Folkeskolens tre ønsker til Merete Riisager

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/anders-bondo-folkeskolens-tre-oensker-til-merete-riisager 4. januar 2017

  Mindre detailstyring, bedre rammer og forudsætninger til lærerne og genopretning af folkeskolens økonomi. Det er folkeskolens tre ønsker til undervisningsminister Merete Riisager, skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen i et indlæg i onlinemagasinet Ræson i dag.


 • Her vises 1 til 10 ud af 22

  1 2 3

Udvalgte emner