Internationalt

 • Internationalt samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde 9. januar 2018

  Danmarks Lærerforening deltager aktivt i samarbejdet i de internationale lærerorganisationer. Desuden kæmper foreningen for international faglig solidaritet og retten til uddannelse for alle

 • FN's verdensmål

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal 14. februar 2018

 • Bruxelleskontoret

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/eu 9. januar 2018

 • Internationale uddannelsesprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/internationale-uddannelsesprogrammer 14. maj 2018

 • Internationale uddannelsesprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/efter-og-videreuddannelse/internationale-uddannelsesprogrammer 11. november 2015

  Læreren arbejder hver dag med at åbne verden for eleverne. En stadigt mere international verden og en folkeskole under forandring kalder på, at lærerne løbende får inspiration til dette arbejde.

 • Ny forskning: Resultatstyring skader – også på folkeskoleområdet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/april/ny-forskning_resultatstyring-skader_ogsaa-paa-folkeskoleomraadet 14. april 2016

  Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav virker stik imod hensigten på folkeskoleområdet samt to andre velfærdsområder, viser en ny forskningsbaseret rapport fra KORA. Politikerne bliver nødt til at tage rapportens konklusioner alvorligt og stole på, at lærerne er kvalificerede til at vurdere elevernes faglige niveau uden brug af snævre mål og test, påpeger Anders Bondo Christensen.

 • Bondo: Fokus på frihed og faglighed i selvstyrereform

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/juni/bondo-fokus-paa-frihed-og-faglighed-i-selvstyrereform 1. juni 2018

  Formanden ser positive takter i Socialdemokratiets nye udspil, men advarer mod, at man stik mod hensigten ender i new public management-fælden.

 • Vidensøgning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/vidensoegning 11. december 2017

 • Bondo: Folkeskolens tre ønsker til Merete Riisager

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/anders-bondo-folkeskolens-tre-oensker-til-merete-riisager 4. januar 2017

  Mindre detailstyring, bedre rammer og forudsætninger til lærerne og genopretning af folkeskolens økonomi. Det er folkeskolens tre ønsker til undervisningsminister Merete Riisager, skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen i et indlæg i onlinemagasinet Ræson i dag.

 • Kronik: Hvis er folkeskolen?

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/februar/kronik_hvis-er-folkeskolen_februar 11. februar 2016

  Når lærere fortæller, at det er svært at nå at forberede sig godt nok og svært at komme omkring hvert enkelt barn, og når børnene efterlyser noget så enkelt som skemalagte frikvarterer, så skal vi lytte. Det skriver DLF-næstformand Dorte Lange og tænketanken Børn, Viden og Politik i dagens Berlingske-kronik.


 • Her vises 1 til 10 ud af 21

  1 2 3

Udvalgte emner