Kongres

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsidealet 22. juni 2023

 • Folkeskolen har brug for økonomisk opbakning fra Christiansborg

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/folkeskolen-har-brug-for-oekonomisk-opbakning-fra-christiansborg 19. september 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres, forsamlet til møde i København den 19. -21. september 2023, sender kraftig appel til politikerne på Christiansborg om øjeblikkelig politisk og økonomisk opbakning.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 1. juni 2021

  Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.

 • OK24-processen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-processen 6. marts 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres skal i efteråret 2023 vedtage foreningens overenskomstkrav. Før kravene vedtages på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 10. august 2023

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Valg af kongresdelegerede

  Sti: # 16. december 2021

 • 07 - Ændring af dele af DLF's vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/07-aendring-af-dele-af-danmarks-laererforenings-vedtaegter 26. juni 2023

  Kongressen vedtog en vedtægtsændring vedrørende Særlig Fond

 • 07 - Grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-december-2020/07-groen-omstilling 2. september 2020

 • 03 - Formandens beretning

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/03-formandens-beretning 26. juni 2023

  Formanden afgav beretning om foreningens virksomhed, jf. foreningens vedtægter §20, stk. 2

 • 11 - Valg af formand

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/11-valg-af-formand 26. juni 2023

  Kongressen valgte foreningens formand for en 4-årig periode.


 • Her vises 21 til 30 ud af 67

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner