Kongres

 • Medlemsmøder: Løn står øverst på lærernes liste ved OK24

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/medlemsmoeder-loen-staar-oeverst-paa-laerernes-liste-ved-ok24 11. august 2023

  Mere end 4500 medlemmer har været til OK-møder i Danmarks Lærerforenings kredse inden sommerferien. Løn er det tema, der fylder hos flest medlemmer, og det forstår DLF-formand Gordon Ørskov Madsen godt.

 • Ultra Nyt modtager Stinus-prisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/ultra-nyt-modtager-stinus-prisen 19. september 2023

  DR’s populære nyhedsprogram Ultra nyt til 9-14-årige modtog Stinus-prisen på Danmarks Lærerforenings kongres 2023.

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsidealet 4. april 2024

 • Folkeskolen har brug for økonomisk opbakning fra Christiansborg

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/folkeskolen-har-brug-for-oekonomisk-opbakning-fra-christiansborg 19. september 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres, forsamlet til møde i København den 19. -21. september 2023, sender kraftig appel til politikerne på Christiansborg om øjeblikkelig politisk og økonomisk opbakning.

 • OK24-processen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-processen 6. marts 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres vedtog i efteråret 2023 foreningens overenskomstkrav. Før kravene blev vedtaget på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 10. august 2023

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Valg af kongresdelegerede

  Sti: # 16. december 2021

 • 07 - Ændring af dele af DLF's vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/07-aendring-af-dele-af-danmarks-laererforenings-vedtaegter 26. juni 2023

  Kongressen vedtog en vedtægtsændring vedrørende Særlig Fond

 • 07 - Grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-december-2020/07-groen-omstilling 2. september 2020

 • 03 - Formandens beretning

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/03-formandens-beretning 26. juni 2023

  Formanden afgav beretning om foreningens virksomhed, jf. foreningens vedtægter §20, stk. 2


 • Her vises 21 til 30 ud af 70

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner