Kongres

 • 09 - Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-december-2020/09-aendring-af-dele-af-danmarks-laererforenings-vedtaegter 27. august 2020

 • 04 - Strategiske målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/04-strategiske-maalsaetninger-for-2024-2027 25. august 2023

  Kongressen vedtog fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening for hovedstyrelsesperioden 2024-2027

 • 04 - Opstilling af krav til OK21

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2020/04-krav-til-ok21 23. september 2020

 • 03 - Inklusion

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2022/03-inklusion 10. oktober 2022

 • 05 - Ændring af dele Danmarks Lærerforenings vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2022/05-aendring-af-dele-danmarks-laererforenings-vedtaegter 10. oktober 2022

 • 02 - Forretningsorden

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2020/02-forretningsorden 27. august 2020

  Forretningsordenen beskriver "spillereglerne" for kongressens afvikling

 • 04 - Principprogrammet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2021/04-principprogrammet 17. september 2021

 • 03 - Formandens beretning

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2021/03-formandens-beretning 17. september 2021

  På den ordinære kongres i ulige årstal skal formanden afgive beretning om foreningens virksomhed, jf. foreningens vedtægter §20, stk. 2.

 • 04 - Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2022/04-rammer-og-vilkaar-for-det-gode-arbejdsliv 10. oktober 2022

 • Kontaktpersoner - Fraktion 4

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/kontaktpersoner 29. februar 2024

  Læs om hovedstyrelsesmedlem, kongresdelegerede og årsmøderepræsentanter.


 • Her vises 41 til 50 ud af 70

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner