Kongres

 • Pensionister

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister 25. september 2023

  Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele, fx arrangementer i din lokale kreds og gode medlemstilbud.

 • Kontingent i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent 7. marts 2017

  Når du har meldt dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. Dit kontingent afhænger af hvilken kreds, du er tilknyttet og i visse situationer også, hvilken medlemsgruppe (fraktion), du tilhører.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 30. november 2023

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Bliv klogere på overenskomster

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/bliv-klogere-paa-overenskomster 13. november 2017

  Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingssystemet.

 • Klager over Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/klager-over-dlf 25. september 2023

  Læs hvordan du klager over fx sagsbehandling eller medlemsfordele i Danmarks Lærerforening.

 • Målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/maalsaetninger 15. november 2023

  Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

 • Formandens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/formandens-anbefaling 21. marts 2024

  Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til de indgåede overenskomster ved OK24.

 • Hovedstyrelsens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/hovedstyrelsens-anbefaling 22. marts 2024

  Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse anbefaler at stemme ja til det samlede overenskomstresultat. Resultatet indfrier mange af de krav, kongressen havde stillet, sikrer en historisk høj værdi til medlemmerne og åbner flere døre til fremtiden.

 • 08 - Årsrapport for 2021 og 2022

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/08-aarsrapport-for-2021-og-2022 26. juni 2023

  Sekretariatschefen fremlagde to årsregnskaber for kongressen


 • Her vises 61 til 70 ud af 70

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner