Kredse

 • Skjult_Kredse uden Betalingsservice

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/skjult_kredse-uden-betalingsservice 4. august 2017

  Følgende kredse tilbyder ikke kontingentbetaling via Betalingsservice

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 10. august 2023

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Valg af årsmødedeltagere fra fraktion 4

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/valg-af-aarsmoededeltagere-fra-fraktion-4 4. oktober 2022

  I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings vedtægter er der udskrevet valg af 4 lokale årsmøderepræsentanter fra hvert af de 11 områder, hvori kredsene deltager i et forpligtende kredssamarbejde.

 • Danmarks Lærerforening sender 100.000 kroner til de ukrainske lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/danmarks-laererforening-sender-100000-kroner-til-de-ukrainske-laerere 9. marts 2022

  Lærere gør en forskel – også under en krig. Derfor har Danmarks Lærerforening besluttet at sende 100.000 kr. til en solidaritetsfond, som er målrettet de ukrainske lærere.

 • Konkrete arbejdstidsforbedringer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/konkrete-arbejdstidsforbedringer 3. maj 2018

  Muligheden for at indgå lokalaftaler nævnes i sammenhæng med, at parterne udtrykker ønske om et fornyet samarbejde.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.

 • Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/bliv-aktiv-i-dlf 25. september 2023

  Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

 • Grøn omstilling og bæredygtighed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/groen-omstilling-og-baeredygtighed 9. februar 2022

  Danmarks Lærerforening arbejder for et bæredygtigt samfund og grøn omstilling.

 • Medlemmer fik 4,6 millioner kroner tilbage i løntjek

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/medlemmer-fik-4-6-millioner-kroner-tilbage-i-loentjek 21. marts 2023

  Det kan godt betale sig at få tjekket sin lønseddel igennem, for i efteråret 2022 hentede Danmarks Lærerforening ca. 4.600.000 kroner til medlemmerne, efter kredsene har gennemgået lønsedlerne for fejl.


 • Her vises 1 til 10 ud af 131

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Udvalgte emner