Kredse

 • Skjult_Kredse uden Betalingsservice

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/skjult_kredse-uden-betalingsservice 4. august 2017

  Følgende kredse tilbyder ikke kontingentbetaling via Betalingsservice

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 21. december 2022

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • Danmarks Lærerforening henter millioner i løntjek til medlemmerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/december/danmarks-laererforening-henter-millioner-i-loentjek-til-medlemmerne 20. december 2018

  DLF har hentet 2.3 millioner til medlemmerne i årets 'Er du OK'-løntjek.

 • Arbejdstidskort

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/laerere-og-boernehaveklasseledere-i-folkeskolen/arbejdstidskort 16. januar 2015

 • Valg af årsmødedeltagere fra fraktion 4

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/valg-af-aarsmoededeltagere-fra-fraktion-4 4. oktober 2022

  I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings vedtægter er der udskrevet valg af 4 lokale årsmøderepræsentanter fra hvert af de 11 områder, hvori kredsene deltager i et forpligtende kredssamarbejde.

 • Danmarks Lærerforening sender 100.000 kroner til de ukrainske lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/danmarks-laererforening-sender-100000-kroner-til-de-ukrainske-laerere 9. marts 2022

  Lærere gør en forskel – også under en krig. Derfor har Danmarks Lærerforening besluttet at sende 100.000 kr. til en solidaritetsfond, som er målrettet de ukrainske lærere.

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Konkrete arbejdstidsforbedringer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/konkrete-arbejdstidsforbedringer 3. maj 2018

  Muligheden for at indgå lokalaftaler nævnes i sammenhæng med, at parterne udtrykker ønske om et fornyet samarbejde.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.


 • Her vises 1 til 10 ud af 145

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Udvalgte emner