Lærernes uddannelse

 • DLF bakker op om at bevare SU’en

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/dlf-bakker-op-om-at-bevare-su-en 17. november 2023

  Regeringen har planer om at skære i SU’en, hvilket kan skabe stor utryghed for de studerendes hverdag. DLF bakker op om opråb og underskriftsindsamling for at bevare SU'en og sikre en tryg og fleksibel studietid for lærerstuderende.

 • Voksenspecialundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/voksenspecialundervisning 2. november 2022

 • Debat: En 2030-plan skal sikre flere lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-en-2030-plan-skal-sikre-flere-laerere-i-folkeskolen 16. august 2022

  Det er ikke nok kun at råbe politikerne op. Alle skolens og læreruddannelsens parter må hjælpe til for at sikre lærere nok fremover, skriver formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, i et debatindlæg i Skolemonitor.

 • Uddannede lærere løfter elevers trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/uddannede-laerere-loefter-elevers-trivsel 25. maj 2023

  Ny undersøgelse understreger uddannede læreres store betydning for elevernes trivsel i folkeskolen. En uddannet lærer løfter mærkbart trivslen hos eleverne sammenlignet med fx lærere med en gymnasial uddannelsesbaggrund.

 • DLF og LL: Kvote 2-tal er et lille skridt i den rigtige retning for læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/dlf-og-ll-kvote-2-tal-er-et-lille-skridt-i-den-rigtige-retning-for-laereruddannelsen 15. marts 2023

  Antallet af 1.prioritetsansøgninger til læreruddannelserne viser en lille, men vigtig fremgang. Nu handler det om for alvor at få vendt udviklingen og give flere unge lyst til at blive lærer, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen og LL-forperson Anneline Larsen.

 • DLF: Optaget til læreruddannelserne falder igen, og det er en dybt alvorlig udvikling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juli/dlf-optaget-til-laereruddannelserne-falder-igen-og-det-er-en-dybt-alvorlig-udvikling 27. juli 2023

  Trods håb om det modsatte får landets læreruddannelser lidt færre studerende næste år. Dermed fortsætter den negative udvikling i optaget til læreruddannelsen, og det bekymrer DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Arbejdsmarkedet leder efter Karina - men vil ikke have hende

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-arbejdsmarkedet-leder-efter-karina-men-vil-ikke-have-hende 26. marts 2023

  Vi mangler personale til at løfte velfærden. Danmarks Lærerforening opfordrer sammen med fire andre organisationer pressede skoler, børnehaver, plejehjem og sygehuse til at ansætte de mange ledige fleksjobbere, der har en relevant uddannelse.

 • Lærerne får nordisk sprog, kultur og fællesskab på skemaet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/laererne-faar-nordisk-sprog-kultur-og-faellesskab-paa-skemaet 1. marts 2022

  Danmarks Lærerforening har sammen med Foreningerne Norden modtaget en bevilling på 11 millioner kroner, hvoraf en del af midlerne skal gå til at afholde en række faglige seminarer for lærere i folkeskolen. Temaet for seminarerne er undervisning inden for den fællesnordiske sprog, kultur og samfundsforståelse.

 • DLF: Stort fald i optaget på læreruddannelsen er en dybt alvorlig udvikling for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juli/dlf-11-procent-faerre-nye-studerende-paa-laereruddannelserne-er-en-dybt-alvorlig-udvikling-for-folkeskolen-1 27. juli 2022

  Antallet af nye studerende på landets læreruddannelser er faldet med 11 procent siden sidste år. Det bekymrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der vil sætte ind med handlingsplan, der skal vende udviklingen.

 • Danmarks Lærerforening får stor bevilling til faglig udvikling af dansklærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/april/danmarks-laererforening-faar-stor-bevilling-til-faglig-udvikling-af-dansklaerere 24. april 2023

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 4,9 mio. kr. til Danmarks Lærerforening til faglig efteruddannelse af dansklærere i folkeskolen. Bevillingen skal give lærerne en ”faglig vitaminindsprøjtning” med ny viden og inspiration til danskundervisningen.


 • Her vises 51 til 60 ud af 67

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner