Lærernes uddannelse

 • DLF: Børn i mistrivsel skal have hurtig og rigtig hjælp gennem skolepsykologer med lærerbaggrund

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/laererforening-boern-i-mistrivsel-skal-have-hurtig-og-rigtig-hjaelp-gennem-skolepsykologer-med-laererbaggrund 21. juni 2023

  Markant flere skolebørn har brug for hjælp fra PPR, og den stigende efterspørgsel resulterer i lange ventetider, viser ny kortlægning fra EVA. Danmarks Lærerforening foreslår en ny skolepsykolog-uddannelse, der kan lette presset på PPR og sikre, at der sættes hurtigt og rigtigt ind.

 • Ny undersøgelse: Næsten halvdelen af lærerstuderende har overvejet at droppe ud

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/ny-undersoegelse-naesten-halvdelen-af-laererstuderende-har-overvejet-at-droppe-ud 14. august 2023

  43 pct. af de lærerstuderende har overvejet at droppe ud af uddannelsen, viser en ny undersøgelse fra Lærerstuderendes Landskreds. De studerende mangler mentorordninger og mere forberedelsestid, mener de studerendes forperson.

 • KL og DLF vil give nyuddannede lærere en bedre start i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/kl-og-dlf-vil-give-nyuddannede-laerere-en-bedre-start-i-folkeskolen 22. august 2023

  Flere nyuddannede lærere oplever overgangen til lærerlivet som udfordrende. Derfor har KL og DLF samlet inspiration og viden til, hvordan nye lærere støttes endnu bedre i deres første job. Flere kommuner er allerede i gang med at styrke overgangen.

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/professionsidealet 1. juli 2015

  Danmarks Lærerforenings professionsideal er vedtaget på foreningens kongres. Professionsidealet et udtryk for nogle grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer. Med dem i hånden er vi som lærere bedre rustet til at diskutere forventninger og opgaver med kolleger, forældre og offentlighed.

 • Den professionelle lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/den-professionelle-laerer 30. august 2019

  Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

 • Gode grunde til at blive lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/gode-grunde-til-at-blive-laerer 2. november 2022

 • Tal om lærere og medlemmer

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-laerere-og-medlemmer 28. september 2023

  Find tal og fakta om lærere og medlemmer.


 • Her vises 61 til 67 ud af 67

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner