Løn

 • Fritagelse for betaling af kontingent

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/fritagelse-for-kontingentbetaling 3. august 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling i en periode

 • Professionsstrategi

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsstrategi 4. april 2024

  Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

 • TR's vilkår

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-vilkaar 1. juli 2015

  Kredsen informerer dig om evt. aftaler om tid til dit TR-arbejde. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine opgaver som talsperson og møder med fællestillidsrepræsentanten.

 • OK24: Aftale for 135.000 regionalt ansatte på plads

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/ok24-aftale-for-135000-regionalt-ansatte-paa-plads 20. februar 2024

  Parterne på det regionale område har indgået et 2-årigt forlig, der sikrer en ramme på 8,8 procent og forbedrer reallønnen for alle regionalt ansatte.

 • TR, barsel, opsparing af frihed og pensionister på det kommunale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/tr-barsel-opsparing-af-frihed-og-pensionister-paa-det-kommunale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • TR, barsel, opsparing af frihed og pensionister på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/tr-barsel-opsparing-af-frihed-og-pensionister-paa-det-regionale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • TR, barsel og opsparing af frihed på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-stat/tr-barsel-og-opsparing-af-frihed-paa-det-statslige-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 • Ledere

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/ledere 23. januar 2024

 • Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Pilelygaard København

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/danmarks-laererforening-indgaar-overenskomst-med-pilelygaard-koebenhavn 8. marts 2022

  Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med dagbehandlingsstedet Pilelygaard København. Overenskomsten sikrer, at lærerne får samme løn og arbejdsvilkår, som lærere ansat i kommunale grundskoler.

 • DLF bliver part i overenskomst med Den Musiske Helhedsskole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/dlf-bliver-part-i-overenskomst-med-den-musiske-helhedsskole 18. marts 2022

  Danmarks Lærerforening har nu overenskomst med Den Musiske Helhedsskole i Hillerød. Socialpædagogerne er også part i overenskomsten, som sikrer, at lærerne på skolen får bedre løn og en arbejdstidsaftale.


 • Her vises 101 til 110 ud af 186

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner