Løn

 • Resultatet af forhandlingerne på KL-området

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/resultatet-af-forhandlingerne-paa-kl-omraadet 8. maj 2018

 • OK21-resultat (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/ok21-resultat-kommuner 15. februar 2021

  Her kan du læse mere om resultatet på det kommunale område.

 • OK18-resultat (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner 3. maj 2018

  Der er indgået et overenskomstforlig for hele det kommunale område, som lærerne i kommunerne er en del af.

 • Arbejdstid for ansatte i regionerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-regionerne 26. maj 2023

  Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgnehelligdage.

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_overarbejde 30. november 2015

 • Gode grunde til at blive lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/gode-grunde-til-at-blive-laerer 2. november 2022

 • OK24-processen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-processen 6. marts 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres skal i efteråret 2023 vedtage foreningens overenskomstkrav. Før kravene vedtages på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_overarbejde 25. november 2015

 • Forhandlinger om OK21

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/forhandlinger-om-ok21 17. august 2020

  Overenskomstafstemningerne er afsluttet. For lærere ansat i kommunerne og regionerne har 85,7 % stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • Nye regler for barselsorlov fra 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022 3. marts 2022

  Folketinget vedtog i marts 2022 nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.


 • Her vises 131 til 140 ud af 153

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udvalgte emner