Løn

 • Formandens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/formandens-anbefaling 21. marts 2024

  Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til de indgåede overenskomster ved OK24.

 • Kommunale lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/kommunale-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Lærer ved specialundervisningen for børn eller voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/laerer-specialundervisning 7. maj 2024

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne.

 • Trepartsaftale landet på det offentlige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/trepartsaftale-landet-paa-det-offentlige-omraade 4. december 2023

  Ny trepartsaftale løfter lønnen for nogle af de lavtlønnede grupper på det offentlige område. Aftalen har været nødvendig for at sikre muligheden for et godt resultat ved OK24, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

 • Børnehaveklasseleder ved specialundervisningen for børn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/boernehaveklasseleder-specialundervisning 7. maj 2024

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder ved specialundervisning for børn.

 • Lærerformand om regeringens lønløft: Vi mangler svar på lærermanglen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/laerere-om-regeringens-loenloeft-vi-mangler-svar-paa-laerermanglen 27. september 2023

  Regeringen har sat navn på fire faggrupper, hvor man vil løfte lønnen. Lærerne er ikke iblandt, og DLF savner svar fra regeringen på, hvordan man vil løse manglen på uddannede lærere i folkeskolen.

 • Tjenestemændenes Låneforening

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/tjenestemaendenes-laaneforening 28. maj 2024

  Tjenestemændenes Låneforening yder lån til tjenestemands- og overenskomstansatte lærere med fast ansættelse i folkeskolen samt til pensionerede lærere.

 • OK24: Forlig på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/ok24-forlig-paa-det-statslige-omraade 11. februar 2024

  Parterne på det statslige område er nået til enighed om et toårigt forlig, der blandt andet sikrer reallønsfremgang til ansatte i staten og en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent suppleret med en ekstra udmøntning sidst i perioden, der kommer oven i de 8,8 procent.

 • OK24: Aftale på plads for Danmarks Lærerforenings medlemmer i regionerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/ok24-aftale-paa-plads-for-dlfs-medlemmer-i-regionerne 12. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om en toårig overenskomst for DLF’s medlemmer på det regionale område. Den samlede aftale sikrer blandt andet generelle lønstigninger på 6,5 pct., et nyt anciennitetstrin til regionale konsulenter og et forhøjet tillæg til lærere i regionerne.

 • OK21-resultat (regioner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/ok21-resultat-regioner 9. februar 2021

  Her kan du læse mere om resultatet på det regionale område.


 • Her vises 131 til 140 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner