Løn

 • OK21-resultat (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/ok21-resultat-kommuner 15. februar 2021

  Her kan du læse mere om resultatet på det kommunale område.

 • OK18-resultat (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner 3. maj 2018

  Der er indgået et overenskomstforlig for hele det kommunale område, som lærerne i kommunerne er en del af.

 • Andre elementer fra den regionale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/andre-elementer-fra-den-regionale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Arbejdstid for ansatte i regionerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-regionerne 26. maj 2023

  Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgnehelligdage.

 • OK24: Kravudveksling på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/ok24-kravudveksling-paa-det-statslige-omraade 14. december 2023

  OK24 er nu formelt igangsat, efter der i dag er udvekslet krav på det statslige område mellem arbejdsgiverne, CFU og Lærernes Centralorganisation.

 • OK24: Kravudveksling på det kommunale og regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/ok24-kravudveksling-paa-det-kommunale-og-regionale-omraade 15. december 2023

  I dag er der udvekslet krav på det kommunale og regionale område mellem arbejdsgiverne, Forhandlingsfællesskabet og Lærernes Centralorganisation.

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_overarbejde 30. november 2015

 • Gode grunde til at blive lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/gode-grunde-til-at-blive-laerer 4. april 2024

 • OK24-processen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-processen 6. marts 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres vedtog i efteråret 2023 foreningens overenskomstkrav. Før kravene blev vedtaget på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_overarbejde 25. november 2015


 • Her vises 151 til 160 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner