Løn

 • Forhandlinger om OK21

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-21/forhandlinger-om-ok21 17. august 2020

  Overenskomstafstemningerne er afsluttet. For lærere ansat i kommunerne og regionerne har 85,7 % stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • OK24-resultat (stat)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-stat 1. december 2022

  Find resultatet for OK24 på det statslige område.

 • Andre elementer fra den kommunale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/andre-elementer-fra-den-kommunale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Nye regler for barselsorlov fra 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022 3. marts 2022

  Folketinget vedtog i marts 2022 nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.

 • Den økonomiske ramme er endnu ikke på plads: Kommunale OK-forhandlinger udskudt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/den-oekonomiske-ramme-er-endnu-ikke-paa-plads-kommunale-ok-forhandlinger-udskudt 10. februar 2024

  Forhandlingerne på det statslige område trækker ud og fortsætter ind i weekenden. De kommunale OK24-forhandlinger er udskudt. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen taler om 'svære forhandlinger'.

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_overarbejde 19. november 2015

 • Arbejdstidsaftale 2020 (regioner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020/arbejdstidsaftale-2020-regioner 8. januar 2021

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter lærere m.fl. i regionerne.

 • Kompetenceudvikling på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/kompetenceudvikling-paa-det-regionale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Medlemslån hos DLF

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/medlemslaan 23. april 2024

  Hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening, kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 300.000 kr.

 • DLF, BUPL og DSR: Ny lov om arbejdsskader er urimelig og diskriminerende

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/faelles-debatindlaeg-ny-lov-om-arbejdsskader-er-urimelig-og-diskriminerende 16. november 2023

  Lærere, pædagoger og sygeplejersker kan miste erstatninger i millionklassen med ny lov om arbejdsskader. Det skal laves om, skriver DLF, BUPL og DSR i dette fælles debatindlæg.


 • Her vises 161 til 170 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner