Løn

 • Tale-hørelærer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/tale-hoerelaerer 30. oktober 2023

  Som tale-hørelærer er du ansat som lærer eller konsulent.

 • Ansat i Røde Kors Asylcentre

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ansat-i-roede-kors-asylcentre 30. oktober 2023

  Du kan være ansat som lærer, børnehaveklasseleder, skoleleder eller undervisningskonsulent i et Røde Kors asylcenter.

 • Sorgorlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sorgorlov 10. maj 2021

  Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter. Du bør kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

 • Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/konsulent-og-laerer-specuv-for-voksne 30. oktober 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

 • Sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/sygdom 12. maj 2020

  Du får fuld løn, når du er syg. Hvis du er privatansat, står det i din ansættelseskontrakt, hvis du får løn under sygdom.

 • Hvornår stiger min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_loenstigning 30. november 2015

 • Hvem forhandler min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_loenforhandling 19. november 2015

 • Hvem forhandler min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_loenforhandling 25. november 2015

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 23. maj 2023

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

 • Skolekonsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skolekonsulent 30. oktober 2023

  Som skolekonsulent i kommunen og ved PPR kan du være aflønnet som konsulent eller som lærer med konsulentfunktioner


 • Her vises 21 til 30 ud af 153

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udvalgte emner