Løn

 • Enighed om OK24-forlig for Danmarks Lærerforenings medlemmer i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/enighed-om-ok24-forlig-for-danmarks-laererforenings-medlemmer-i-staten 18. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om organisationsaftaler for DLF’s medlemmer på det statslige område. Dermed er alle tre arbejdsgiverområder afsluttet.

 • Ansat i Røde Kors Asylcentre

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ansat-i-roede-kors-asylcentre 30. oktober 2023

  Du kan være ansat som lærer, børnehaveklasseleder, skoleleder eller undervisningskonsulent i et Røde Kors asylcenter.

 • Sorgorlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sorgorlov 10. maj 2021

  Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter. Du bør kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

 • Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/konsulent-og-laerer-specuv-for-voksne 30. april 2024

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

 • Sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/sygdom 12. maj 2020

  Du får fuld løn, når du er syg. Hvis du er privatansat, står det i din ansættelseskontrakt, hvis du får løn under sygdom.

 • Hvornår stiger min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_loenstigning 30. november 2015

 • Hvem forhandler min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_loenforhandling 19. november 2015

 • Hvem forhandler min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_loenforhandling 25. november 2015

 • Tjek din lønseddel

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/tjek-din-loenseddel 11. juni 2024

  Får du det rigtige i løn? Det kan koste dyrt, hvis du ikke kigger din lønseddel efter i sømmene. Selv små fejl kan over tid løbe op i tusinder af mistede lønkroner, hvis fejlene ikke bliver fundet og rettet. Brug Danmarks Lærerforenings tjekliste og få et løntjek i din kreds.

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 23. maj 2023

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.


 • Her vises 21 til 30 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner