Løn

 • Skolekonsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skolekonsulent 30. april 2024

  Som skolekonsulent i kommunen og ved PPR kan du være aflønnet som konsulent eller som lærer med konsulentfunktioner

 • Lærer på fri fagskole

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/laerer-paa-fri-fagskole 16. november 2023

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer på en fri fagskole.

 • Egen indbetaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_egenindbetaling 5. januar 2016

 • 93-bevis

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_93bevis 5. januar 2016

 • Job i udlandet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/jobsoegning/job-i-udlandet 23. januar 2023

  Du kan frit søge job på tværs af landegrænserne i Norden og EU.

 • Privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/privatansat 27. maj 2022

  Du har som minimum ret til 5 ugers ferie. Se, om du har ret til mere i din ansættelseskontrakt.

 • Ferie og fratrædelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-og-fratraedelse 13. april 2023

  Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

 • Seniorordning i staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-staten 4. september 2019

  Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 • Særligt for kommende adoptanter

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/saerligt-for-kommende-adoptanter 10. maj 2021

  Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 • Debat: Det handler både om løn og arbejdsvilkår, hvis vi skal have flere uddannede lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-det-handler-baade-om-loen-og-arbejdsvilkaar-hvis-vi-skal-have-flere-uddannede-laerere-i-folkeskolen 29. februar 2024

  Det er helt afgørende, at vi får skabt rammer og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at blive og være lærer i folkeskolen. Alligevel møder jeg ved forhandlingsbordet arbejdsgivere, der slår sig i tøjret, hver gang løsningerne kræver noget af dem, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et debatindlæg i Arbejderen.


 • Her vises 31 til 40 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner