Løn

 • Lærer på fri fagskole

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/laerer-paa-fri-fagskole 16. november 2023

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer på en fri fagskole.

 • Egen indbetaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_egenindbetaling 5. januar 2016

 • 93-bevis

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_93bevis 5. januar 2016

 • Job i udlandet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/jobsoegning/job-i-udlandet 23. januar 2023

  Du kan frit søge job på tværs af landegrænserne i Norden og EU.

 • Privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/privatansat 27. maj 2022

  Du har som minimum ret til 5 ugers ferie. Se, om du har ret til mere i din ansættelseskontrakt.

 • Ferie og fratrædelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-og-fratraedelse 13. april 2023

  Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

 • Seniorordning i staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-staten 4. september 2019

  Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 • Særligt for kommende adoptanter

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/saerligt-for-kommende-adoptanter 10. maj 2021

  Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 • DLF: Politikerne skal tænke bredere end løn, når de skal løse rekrutteringskrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/dlf-politikerne-skal-taenke-bredere-end-loen-naar-de-skal-loese-rekrutteringskrisen 13. juni 2023

  Lønstrukturkomiteen har præsenteret sit arbejde, og forude venter trepartsforhandlinger, som blandt andet skal løse de omfattende rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen, understreger, at løn er en del af løsningen, men at der skal tænkes bredt, hvis man skal løse rekrutteringskrisen.

 • Ny podcast om den kommende overenskomst

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/ny-podcast-om-overenskomstforhandlingerne 15. november 2023

  Har du helt styr på de kommende overenskomstforhandlinger? Ellers kan du nu lytte med på Danmarks Lærerforenings podcastserie 'Erduok24?' og blive klogere på vejen til en ny overenskomst.


 • Her vises 31 til 40 ud af 153

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udvalgte emner