Løn

 • DLF: Politikerne skal tænke bredere end løn, når de skal løse rekrutteringskrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/dlf-politikerne-skal-taenke-bredere-end-loen-naar-de-skal-loese-rekrutteringskrisen 13. juni 2023

  Lønstrukturkomiteen har præsenteret sit arbejde, og forude venter trepartsforhandlinger, som blandt andet skal løse de omfattende rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen, understreger, at løn er en del af løsningen, men at der skal tænkes bredt, hvis man skal løse rekrutteringskrisen.

 • Ferie og pension under orlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/ferie-og-pension-under-orlov 10. maj 2021

 • Hvem forhandler min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_loenforhandling 30. november 2015

 • Ferie

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie 27. marts 2019

 • Privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/privatansat-arbejdstid-mm 23. april 2021

 • Ansættelse i det private

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse/ansaettelse-i-det-private 3. marts 2020

  Som privatansat er du typisk ansat efter en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

 • Hvem udbetaler efterindtægten?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/pension-til-efterladte/skjult_udbetalingefterindtaegt 5. januar 2016

 • OK18-resultat (stat)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat 4. maj 2018

  På det statslige område er der aftalt en 3 årig overenskomstperiode, som løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

 • 06 - Løn og honorarer

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023/6a-forslag-om-loen-og-honorarer-til-foreningens-formand-mfl 25. august 2023

  Kongressen vedtog løn og honorarer til foreningens formand m.fl.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/ernaering-og-sundhed 7. maj 2024

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed


 • Her vises 41 til 50 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner