Løn

 • Ansat ved private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ansat-ved-private-gymnasiers-grundskoler 16. november 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

 • Seniorordning i kommune/region

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-kommuner-og-regioner 13. oktober 2021

  Du har som ansat i en kommune eller en region mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 52 år.

 • Konsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/konsulent 30. oktober 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent ansat i staten

 • Hvorfor er der forskel på lønnen fra kommune til kommune?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_kommunaleloenforskelle 19. november 2015

 • Hvorfor er der forskel på lønnen fra region til region?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_regionaleloenforskelle 25. november 2015

 • Løn og øvrige resultater

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/loen-og-oevrige-resultater 3. maj 2018

 • Ansat ved vikarbureau

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-det-private/ansat-ved-vikarbureau 9. maj 2023

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som vikar i folkeskolen ansat ved et vikarbureau.

 • Specielle aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/specielle-aftaler 24. maj 2018

 • Løn og øvrige resultater

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-regioner/loen-og-oevrige-resultater 7. maj 2018

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 30. november 2023

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.


 • Her vises 51 til 60 ud af 184

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner