Løn

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 30. november 2023

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid 5. oktober 2022

  Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

 • Meritlæreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/meritlaereruddannelsen 2. november 2022

 • Regler for barselsorlov før august 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022 10. maj 2021

  Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

 • Underviser på SOSU-skole

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/underviser-paa-sosu-skole 30. oktober 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som underviser på en Social- og Sundhedsskole

 • OK 24

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24 1. december 2022

  Danmarks Lærerforening har forhandlet ny overenskomst i 2024. Medlemmerne har sagt JA til aftalen ved en urafstemning i april 2024.

 • Timelønnet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/timeloennet 30. april 2024

  Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

 • Barns 1. og 2. sygedag

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barns-1-og-2-sygedag 11. maj 2021

  Læs om reglerne for fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag, når du er hhv. offentligt og privat ansat.

 • Studiejob som lærerstuderende

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/studiejob-som-laererstuderende 19. februar 2018

  Bliv medlem af Danmarks Lærerforening, så du sikrer dig hjælp, rådgivning og medlemsfordele.

 • Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-for-ansatte-i-kommuner-regioner-og-stat 28. juni 2019

  Hvis du er ansat i enten en kommune, region eller på en statslig arbejdsplads, er du omfattet af ferieaftaler, som giver dig yderligere rettigheder end dem du har ret til i henhold til ferieloven.


 • Her vises 61 til 70 ud af 185

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner